Saopštenje: IA će nadgledati zapošljavanje i napredovanje u državnim organima

Sa namjerom da utiče na prekid dosadašnje prakse nepotizma i politizacije u državnoj upravi, Institut alternativa (IA) je započeo nadgledanje primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Novi Zakon stupio je na snagu 1. januara, i od njega se očekuje da kao ključne kriterijume zapošljavanja i napredovanja u organima državne uprave uvede stručne i radne kvalitete i sposobnosti kandidata.

Međutim, određena rješenja u Zakonu su dovoljno široka za različita tumačenja, a ostavljeno je i diskreciono pravo starješini organa da, uz odgovarajuće obrazloženje, ne izabere prvorangiranog kandidata za posao.

Suštinski doprinos Zakona i pratećih podzakonskih akata unaprijeđenju sistema državne uprave u Crnoj Gori će zato zavisiti od dosljednosti i načina njihove primjene.

Institut alternativa će tokom 2013. godine nadzirati primjenu onih odredaba koje ostavljaju mogućnost zloupotrebe u praksi.

U prvom redu, pratićemo broj slučajeva u kojima starješina organa koristi izuzetno pravo da ne izabere kandidata koji je bio prvorangiran u postupku provjere sposobnosti.

Smatramo da ovo izuzetno ovlašćenje, ukoliko se pretvori u dominantnu praksu, može narušiti mogućnost da zapošljavanje i napredovanje u državnoj upravi bude zasnovano na sistemu zasluga umjesto na raspodjeli pozicija i radnih mjesta u državnoj upravi na osnovu partijske lojalnosti ili prijateljskih i rođačkih veza.

Takođe, Uredbom kojom se definiše način provjere sposobnosti kandidata za posao ostavljen je relativno veliki procenat za vrednovanje usmenog intervjua, dok su određeni kriterijumi za bodovanje intervjua, kao što su lični nastup i pokazivanje motivacije, su uglavnom subjektivne prirode.

Posebnu pažnju obratićemo na podatke o broju kandidata koji podnose žalbe na postupak izbora, ili se obraćaju upravnoj inspekciji u vezi sa nepravilnostima tokom postupka provjere sposobnosti.

Milena Milošević Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *