Saopštenje: Budva, Ulcinj, Žabljak i Rožaje još uvijek bez Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Aktivnost iz Akcionog plana za poglavlje 23 koja se odnosi na usvajanje lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije nije realizovana u potpunosti u skladu sa predviđenim rokom do kraja 2013. godine. Zaključno sa 31. martom 2014. godine, četiri opštine još uvijek nisu usvojile strateške dokumente za borbu protiv korupcije za period 2013-2014.

Na osnovu istraživanja Instituta alternativa, u periodu predviđenom AP za poglavlje 23, opštine Budva, Ulcinj, Žabljak i Rožaje nisu usvojile akcione planove za borbu protiv korupcije, iako su priprema i usvajanje ovih planova predstavljali gotovo usamljenje antikorupcijske aktivnosti u 2013. godini u većini opština.

Pored kršenja predviđenog roka, problematično je i to što je sveobuhvatan, objektivan i analitički pristup prilikom definisanja mjera u akcionim planovima za borbu protiv korupcije, odnosno prepoznavanje specifičnih rizika u opštinama, i ovog puta izostalo. Izrada ovih planova je tek jedna od obaveza lokalnih samouprava koju, po pravilu, realizuju na način što “preslikavaju” rješenja iz Modela akcionog plana, pa tako imamo uniformne strateške ciljeve u borbi protiv korupcije, mjere, aktivnosti i indikatore u svakoj od 17 opština koje su ih do sada usvojile.

Dometi i rezultati dosadašnje borbe protiv korupcije treba da budu pokazatelj nacionalnim i lokalnim koordinacionim timovima na koji način pristupiti unapređenju izrade ovog strateškog lokalnog dokumenta, uz definisanje specifičnih mjera i aktivnosti za svaku od opština, a posebno u okviru oblasti koje su rizične za korupciju, kao što su urbanizam, javne nabavke, itd.

Jovana MAROVIĆ
Koordinatorka istraživanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *