Saopštenje: Aktivnosti civilnog sektora u Crnoj Gori su borba za profesionalnost i objektivnost, a ne njihovo urušavanje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut alternativa (IA) ocjenjuju ishitrenim i neosnovanim reagovanje Vrhovnog suda Crne Gore u kojem se ističe da će ”razmotriti dalju saradnju” sa Akcijom za ljudska prava (HRA), te da je urušeno ”povjerenje u profesionalnost i objektivnost rada” ove nevladine organizacije.

Pored nespornog doprinosa Akcije za ljudska prava demokratizaciji društva, smatramo da je i sama prepiska izvršne direktorke ove NVO sa predstavnicom Evropske komisije bila upravo u pravcu izgradnje nezavisnog, profesionalnog i efikasnog pravosuđa, u okviru kojeg bi ocjenjivanje i izbor sudija i tužilaca bili isključivo zasnovani na preciznim i objektivnim kriterijuma.

Uslovi konstantne opstrukcije uloge civilnog društva od strane državnih organa, sačinjavanje izvještaja sa javnih rasprava isključivo sa ”dopadljivim“ komentarima i sugestijama, kao i nedostupnost mišljenja Evropske komisije na ključno zakonodavstvo, uslovljavaju civilni sektor da traži nove kanale za zastupanje preporuka. Otuda je komunikacija sa Evropskom komisijom zapravo jedini sigurni način i garancija da će predlozi civilnog sektora biti uzeti u razmatranje.

Vrhovni sud Crne Gore i druge državne institucije moraju poštovati propise koji uređuju saradnju sa civilnim sektorom, te omogućavaju slobodan pristup informacijama, ali imaju i dodatnu obavezu da razmotre sve predloge i sugestije koji doprinose unapređenju institucionalnog i zakonodavnog okvira, a ne da ih unaprijed odbacuju isključivo zbog toga što dolaze iz kritički nastojenih organizacija.

Stevo MUK, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa
Daliborka ULJAREVIĆ, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *