Saopštenje: Administrativni odbor hoće da obesmisli volju NVO

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Institut Alternativa (IA) i Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) izražavaju ozbiljnu zabrinutost nad radom Administrativnog odbora u čijoj nadležnosti je provjera dokumentacije kandidata za članove/ce Savjeta RTCG i pozivaju zainteresovanu javnost da ovaj proces, koji vladajuća struktura očito pokušava da obesmisli, pomno prati i da utiče da se isti do kraja sprovede na zakonit način.

Administrativni odbor je nakon prijema svih kandidatura od ovlašćenih predlagača objavio 18.marta 2014. tzv. Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članstvo Savjeta RTCG. Bez ikakvih jasnih objašnjenja, na osnovu nepoznatih i nezakonitih kriterijuma, određenim kandidatima, uglavnom onima koje predlažu nevladine organizacije, značajno je umanjen broj podrški. Indikativno je, recimo, da se kandidatima Goranu Đuroviću i Slavici Striković odbacuju kao «neblagovremene i nepotpune» dokumentacije nekih od vodećih kritički orijentisanih crnogorskih NVO ili kompletne podrške iz pojedinih gradova sa sjevera i juga Crne Gore, saveza osoba sa invaliditetom, itd. iako su iste uredno i blagovremeno dostavljene. Dodatno, ne postoji javno dostupan zapisnik Administrativnog odbora iz kojeg je moguće saznati što je kome tačno nedostajalo u dokumentaciji niti bili kakve informacije koje bi mogle osvijetlili način na koji je Administrativni odbor došao do liste koja je juče objavljena i na osnovu koje je odbacio podrške nekoliko desetina NVO različite profilacije i iz čitave Crne Gore, i na taj način diskriminisao veliki broj NVO, ali i samih kandidata/kinja.

Naši predstavnici su od juče, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, počeli ostvarivati uvid u obimnu dokumentaciju o svim kandidatima. Četvoro predstavnika/ca koji na tome rade već su i na osnovu manje od 30% pregledane dokumentacije uočili brojne nepravilnosti u radu Administrativnog odbora, koje zahtijevaju i utvrđivanje odgovornosti onih koji su radili na pregledu ove dokumentacije.

Stoga, CGO, CRNVO, IA i CEMI pozivaju Administrativni odbor da poništi juče objavljenu listu, ponovo pregleda dokumentaciju i držeći se striktno slova zakona, a ne ličnih preferencija napravi listu kandidata/kinja i iste rangira na jedini zakonom dozvoljen način: broj dobijenih podrški, uz preduslov da ispunjavaju sve druge zakonom propisane uslove.

Takođe, CGO, CRNVO, IA i CEMI pozivaju sve predložene kandidate/kinje da se i oni sami aktivno uključe u proces verifikacije ove dokumentacije i na taj način doprinesu zakonitosti postupka. Obesmišljavanje volje nevladinih organizacija, uvođenje kriterijuma zasnovanih na nečijoj partijskoj ili familijarnoj bliskosti sa onima koji odlučuju, grubo kršnjenje zakona od strane Skupštine kroz primjenu duplih standarda ocjenjivanja dokumentacija ili neshvatljive «dileme» oko toga «smije li se zbog birokratske procedure odnosno ovjere prijave eliminisati kandidat», kao i javno izražavanje predrasuda prema pojedinim kandidatima/kinjama od strane članova Administrativnog odbora – predstavljaju konkretne nezakonite radnje i opasne političke poruke koje su u potpunoj suprotnosti sa opredjeljenjem vlasti da uspostavlja sistema vladavine prava, a posebno kada dolaze iz same Skupštine.

Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Institut alternativa (IA)
Centar za monitoring i istraživanje (CEMI)

CGO CCE

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *