Samo dva ministarstva najavila planirane javne rasprave za ovu godinu

Više od polovine ministarstava se ne pridržava zakonske obaveze da objavi program rada za tekuću godinu, dok su svega dva ministarstva objavila spisak zakona i strategija o kojima će tokom 2019. godine organizovati javne rasprave.

Za kvalitetno učešće javnosti u kreiranju javnih politika jedan od važnih preduslova je planiranje i priprema za javne rasprave i konsultacije, posebno kada su u pitanju složene teme. Da bi građani i građanke mogli da daju svoj puni doprinos, prije svega moraju da znaju šta organi planiraju te godine da rade. Iz toga proizilazi i zakonska obaveza organa državne uprave i nosilaca javnih ovlašćenja da imaju službenu internet stranicu, na kojoj će između ostalog biti objavljen program rada za tekuću godinu. (član 51 Zakona o državnoj upravi, Informisanje o radu).

Do 27. marta, od 17 ministarstava Vlade Crne Gore, svega sedam su ispunila zakonsku obavezu. Sledećih sedam ministarstava imaju objavljen Program/plan rada za 2019. godinu:

– Ministarstvo rada i socijalnog staranja,

– Ministarstvo zdravlja,

– Ministarstvo poljoprivrede,

– Ministartsvo javne uprave,

– Ministarstvo pravde,

– Ministarstvo nauke,

– Ministarstvo prosvjete

Situacija je još gora kada je u pitanju obaveza ministarstava da javnosti predlože plan akata na kojima će se te godine raditi. Naime, Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija propisana je obaveza ministarstvima da najkasnije 15 dana nakon donošenja programa rada na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objave spisak zakona i strategija o kojima će u njihovoj pripremi sprovesti javnu raspravu sa drugim važnim informacijama.

Na današnji dan spisak akata za javnu raspravu za 2019. godinu imaju samo dva ministarstva:

– Ministarstvo javne uprave,

– Ministarstvo pravde.

Sagledavajući ozbiljnost sa kojom ministarstva nastoje kreirati prostor za učešće javnosti, ne začuđuje podatak o broju građana koji komentarišu nacrte dokumenata na portalu e-upave, kojih je bilo svega dva u 2018. godini, prema zvaničnim Vladinim podacima.

Unaprijeđeni elektronski servis za javne konsultacije, koji je predstavljen početkom marta, nije dovoljan ako ministarstva ne pokazuju stvarnu volju da omoguće javnosti da smisleno učestvuje, kroz pravovremenu najavu javnih rasprava čije se sprovođenje očekuje tokom ove godine.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *