Retorika ili stvarnost? E-uprava i rekonceptualizacija pružanja usluga u Crnoj Gori

Publikacija u cjelosti dostupna na engleskom jeziku

U Crnoj Gori, pravo građana na dobru upravu nalazi se u opasnosti imajući u vidu kompleksne administrativne postupke, i nedostatak mogućnosti korišćenja usluga na najekonomičniji način – elektronski. Iako je portal eUprave uspostavljen 2011., a Zakon o elektronskoj upravi usvojen 2014. godine, problemi koji se tiču sprovođenja elektronskog sistema pružanja usluga su brojni. Državni službenici ponekad odbijaju da prihvate promjene u radu koje se tiču korišćenja elektronskog sistema pružanja usluga, dok su mnoge javne službe nezainteresovane za uspostavljanje sistema na portalu eUprave. Osim toga, slabi mehanizmi koordinacije imaju za posljedicu nepoštovanje rokova predviđenih Zakonom o elektronskoj upravi. Ipak, budžet za opremu za informacione tehnologije i osposobljavanje osoblja nije dovoljno veliki. Na kraju, e-usluge kompanija su razvijenije od onih usmjerenih ka građanima. Većina e-usluga za građane podrazumijevaju samo opšte informacije i formulare koji se mogu naći na sajtu, dok je digitalni sertifikat neophodan za uživanje elektronskih usluga isuviše skup, te nije u skladu sa životnim standardom u Crnoj Gori.

U narednom periodu, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije treba da uspostavi mehanizme izvještavanja za one institucije na koje se odnosi zakon, dok se zajednički sastanci moraju periodično organizovati, kako bi se pratio napredak ispunjavanja zakonskih obaveza, kao i rješavanja bilo kojih nesporazuma u kontekstu tih obaveza. Ministarstvo mora u bliskoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova omogućiti uslove za uspostavljanje jedinstvenog šaltera (one-stop shop) u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da uspostavi katalog svih usluga koje pruža crnogorska javna uprava na nacionalnom i na lokalnom nivou, kako bi se lakše identifikovale usluge koje se mogu pružiti elektronski i kako bi se pratio napredak razvoja portala eUprave. Svi organi javne uprave moraju funkcionisati tako da su njihove usluge dostupne na portalu makar na nivou pružanja informacija, kako bi korišćenje usluga bilo što lakše građanima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *