Regionalni PAR Monitor 2017/2018

PAR Monitor je rezultat istraživanja koje je tokom 2018. godine aprovela mreža Think for Europe (čiji je IA član), sa ciljem uspostavljanja sistematskog praćenja reformi javne uprave na Zapadnom Balkanu od strane civilnog društva. 

Inicijativa se zasniva na jačanju nadzora od strane civilnog društva, kako bi se osiguralo da nakon pristupanja EU, kada uticaj uslovljavanja u oblasti dobrog upravljanja oslabi, reforme budu nastavljene. 

Zasnovan na sveobuhvatnom metodološkom pristupu, kombinujući kvantitativne i kvalitativne metode i nadograđujući Principe javne uprave, PAR Monitor prati stanje u reformi javne uprave u zemljama regiona, upoređuje ih i daje preporuke za poboljšanje.

PAR Monitor takođe osigurava komplementarnost sa monitoringom koji sprovode SIGMA / OECD i Evropska komisija. 

Stoga ovaj izvještaj pruža analizu SIGMA prinicipa kroz prizmu građana i civilnog društva. Praćenje reforme javne uprave obuhvata komparativno regionalni izvještaj i šest posebnih nacionalnih izvještaja, od kojih svaki uključuje nalaze o 23 pokazatelja koje je projektni tim WeBER-a izradio za praćenje izbora od 21 SIGMA principa. 

Ovaj dokument daje sažetak ključnih regionalnih nalaza u šest područja reforme javne uprave: strateški okvir reforme javne uprave, razvoj i koordinacija javnih politika, službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, odgovornost, pružanje usluga i upravljanje javnim finansijama.

Svim nalazima možete pristupiti putem regionalne baze podataka www.par-monitor.org 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *