Prva prijava u okviru sajta “Moja uprava”: Pravilo izuzetka

Prijava, kojom se ilustruje neutemeljena odluka starješine da ne izabere nabolje ocijenjenu kandidatkinju na radno mjesto u Državnom arhivu, u okviru sajta “Moja uprava”, potvrđuje dosadašnje nalaze Instituta alternativa (IA).

IA je, u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, koji finansira Ambasada SAD u Podgorici, krajem aprila pokrenuo interaktivnu internet starnicu “mojauprava.me“.

Prva prijava, koja je stigla na sajt, odnosi se na zapošljavanje u Državnom arhivu Crne Gore.

Kandidatkinja za posao u ovom organu smatra da je direktor prekršio Zakon o državnim službenicima i namještenicima (ZDSiN), time što je nije izabrao za radnu mjesto samostalne savjetnice III, iako je bila prvorangirana kandidatkinja tokom provjere sposobnosti, koju sprovodi posebno formirana komisija, a sastoji se u provjeri teorijskih i praktičnih znanja i posebnih vještina kandidata.

Umjesto nje, koja je bila najbolje ocijenjena, na radno mjesto za koje su tražena dva izvršioca, izabrani su kandidati koji su zauzeli drugo i treće mjesto na rang listi.

Time se direktor Državnog arhiva “oglušio” o obavezu da izabere prvorangiranu kandidatkinju, koja je propisana ZDSiN-om. Pri tome, nije pružio posebno obrazloženje, koje je dužan da navede u odluci ukoliko napravi izuzetak od ovog pravila.

Kandidatkinja se zbog toga obratila Komisiji za žalbe, tijelu koje se, između ostalog, bavi zaštitom prava učesnika u postupcima zapošljavanja u državnim organima.

Komisija je jednom naložila poništavanje odluke starješine organa, ali je nakon ponovljenog odlučivanja, i nove žalbe, utvrdila da su razlozi za izbor drugih kandidata prihvatljivi.

“Rješavajući po mojoj ponovnoj žalbi, Komisija za žalbe istu odbija navodeći, između ostalog, da su za njih „prihvatljivi razlozi“ da je trećerangirani kandidat obavljao pripravnički staž u Državnom arhivu (?!). Ukoliko je presudan i jedini razlog za izbor kandidata njegov pripravnički staž, raspisivanje javnog oglasa je obična farsa, jer su svi ostali kandidati unaprijed u neravnopravnom položaju, bez obzira na mnogo bolje rezultate”, piše u prijavi.

Ovaj slučaj, za koji nam je poslata i kompletna dokumentacija, potvrđuje nalaze monitoringa zapošljavanja i napredovanja, koji od januara 2013. godine i početka primjene ZDSiN-a, sprovodi IA.

Naši nalazi, naime, upravo ukazuju na zloupotrebe u primjeni diskrecionog prava starješina da ne izaberu najbolje kandidate, jer se ovo pravo nerijetko primjenjuje bez posebnog obrazloženja ili uz “obrazloženja sa greškom”.

Među najčešćim greškama je upravo i neopravdano favorizovanje kandidata koji su već radili u državnom organu, bez utemeljenja u Zakonu, koji se opredijelio za otvoreni sistem radnog mjesta, gdje se popuna svakog radnog mjesta vrši raspisivanjem konkursa ili oglasa, a ne jednostavnim napredovanjem službenika i namještenika, što je glavna odlika tzv. karijernog sistema.

Milena MILOŠEVIĆ
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *