Pripremu Programa rada Vlade za 2021. otvoriti za predloge građana

Institut alternativa već godinama daje preporuku da Program rada Vlade, najvažniji akt za određivanje prioriteta rada Vlade, bude otvoren za sugestije javnosti.

Ovu preporuku smo sada aktuelizovali u pismu predsjedniku i potpredsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Zdravku Krivokapiću i Dritanu Abazoviću.

Smatramo da građani i građanke imaju pravo da daju obrazložene ideje, predloge i sugestije za program rada Vlade u tekućoj godini.

Vjerujemo da se kroz javni poziv i primjeren rok za davanje sugestija, uz dodatni napor nadležnih ministarstava i razgovor sa predlagačima, može značajno unaprijediti kvalitet programa rada Vlade.

Očekujemo da ministarstva ubuduće, za razliku od ranije prakse, u skladu sa utvrđenim zakonskim obavezama, blagovremeno objavljuju programe svog rada i spisak akata koji će biti na javnoj raspravi tokom godine.

Prvi preduslov za konsultovanje javnosti je planiranje i obavještavanje javnosti o prioritetima i obavezama, kako bi stručna i laička javnost mogla da se pravovremeno pripremi i da kvalitetan doprinos u kreiraju politika.

Vlada i ministarstva treba da otvore dijalog prije donošenja važnih odluka, kako bi odluke dobile veći legitimitet i povjerenje javnosti. Potrebno je unaprijediti srednjoročno i dugoročno planiranje i koordinaciju javnih politika jer je to preduslov za uspješno rješavanje kompleksnih problema.

Za učešće građana u razvoju javnih politika je takođe veoma važno da javna uprava proaktivno objavljuje analize, mišljenja na kojima temelji svoje planove i odluke, kako bi svi koji žele raspolagali sa potrebnim informacijama za ravnopravno učešće u javnoj raspravi. Važno je da uprava uloži napor da jednostavnim jezikom, što manje birokratskim, objasni složene koncepte kako bi što veći broj građana bio uključen, a odluke što bolje odgovarale konkretnim potrebama onih na koje se odnose.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa

Stevo Muk

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *