Prijedlozi IA za unapređenje Plana rada Odbora za antikorupciju za 2024. godinu

Nakon održanog sastanka sa predsjednikom Odbora za antikorupciju, danas smo uputili i pisane prijedloge za unapređenje Plana rada ovog Odbora za 2024. godinu.

– Naglasili smo važnost korišćenja mehanizma razmatranja kvartalnih izvještaja Agencije za sprječavanje korupcije, ali i periodičnog razmatranja rezultata Vrhovnog državnog i Specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv korupcije.

– Potrebno je da Skupština institucionalizuje razmatranje predstavki građana i građanki, kao i da unaprijedi zakonodavnu funkciju tako što će samostalno ili na zajedničkim sjednicama, razmatrati projedloge zakona koji su od značaja za sveukupnu borbu protiv korupcije.

– Crna Gora od 2014. godine nema strateški dokument u oblasti borbe protiv korupcije, a akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 su formulisani prije više od deset godina, pa je posebno važno da Odbor preuzme aktivniju ulogu u odnosu na dugo najavljivanju izradu Strategije borbe protiv korupcije.

– Odbor treba da razmatra i završni izvještaj i preporuke na osnovu evaluacije primjene Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC), posebno imajući u vidu da se radi o jedinom pravno obavezujućem međunarodnom antikorupcijskom multilateralnom ugovoru.

– Odbor treba da organizuje konsultativno saslušanje na kojem bi razmatrao dosadašnje rezultate rada Odjeljenja za antikorupciju u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je formirano 2022. godine. U okviru nadležnosti ove jedinice je, između ostalog, kontrola rada u okviru ministarstva, uključujući i kontrolu imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika.

– Imajući u vidu potcijenjenu ulogu inspekcija u sprečavanju korupcije i borbi protiv nje, postoji prostor za aktivniju ulogu Odbora u odnosu na procese u ovoj oblasti.

Prijedlozi IA za unapređenje Plana rada Odbora za antikorupciju

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *