Preporuke za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća

Preporuke u ovom dokumentu su rezultat istraživačkih aktivnosti i serije debata koje su organizovane u okviru projekta “YOU4EU – Učešće građana 2.0”.

Istraživačke aktivnosti su sprovedene u periodu decembar 2018. godine – jul 2019. godine i uključile su kampanju na društvenim mrežama putem koje su prikupljena pitanja građana za različite aktere i donosioce odluka, potom prikupljanje odgovora od strane zainteresovanih strana na postavljena pitanja, kao i objavljivanje publikacije “50 pitanja od tebe za EU” (eng. 50 Questions from YOU to the EU) u kojoj su predstavljena najznačajnija pitanja građana i dat pregled preporuka za unapređenje građanskog učešća.

U sklopu ovog projekta organizovana su četiri javna događaja i to u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji u periodu između septembra i decembra 2019. godine. Učesnici na ovim događajima imali su priliku da razmijene mišljenja o glavnim izazovima za uspostavljanje transparentnog i inkluzivnog društva na nacionalnom, kao i na nivou EU.

Tokom sprovođenja projekta YOU4EU utvrdili smo da postoji snažna potreba da se isplaniraju aktivnosti koje će unaprijediti transparentnost i građansko učešće. Dokument koji je pred vama predstavlja glavne zaključke, koji su prikupljeni tokom aktivnosti na projektu u svih pet zemalja u kojima je projekat sproveden, kao i seriju specifičnih preporuka koje su upućene Evropskoj uniji i nacionalnim vladama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *