Preporuke: Ka transparentnijim javnim nabavkama

Istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, Ana Đurnić, održala je danas sastanak sa pomoćnicom direktora Uprave za javne nabavke Marom Bogavac na kom je predstavila preporuke za transparentnije javne nabavke i bolje izvještavanje o njima.

Sastanak je održan na inicijativu Uprave za javne nabavke, a u vezi sa našim nalazima iz brojnih publikacija i istraživačkih aktivnosti u ovoj oblasti. Cilj sastanka bio je unapređenje godišnjeg izvještaja o sprovedenim nabavkama u 2016. godini, koji Uprava za javne nabavke (UJN) treba da pripremi i dostavi Vladi do 31. maja ove godine.

Ana je ukazala na greške u izvještavanju kako u godišnjem tako i u izvještajima pojedinačnih obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, a do kojih smo došli tokom višegodišnjeg praćenja ove oblasti, te predstavila set preporuka za unapređenje.

Ona je još jednom podsjetila na potrebu dostavljanja pojedinačnih izvještaja o sprovedenim nabavkama u elektronski čitljivoj formi i objavljivanje izvoda iz baze podataka tih izvještaja od strane Uprave za javne nabavke u mašinski čitljivom formatu, koji bi omogućio automatsku obradu podataka i njihovo grupisanje.

Kako bi se što veći broj kategorija podataka na taj način mogao obrađivati i analizirati, u procesu prilagođavanja i usaglašavanja podzakonskih akata sa novim Zakonom o javnim nabavkama čija je priprema u toku, predložili smo i izmjenu sadržaja obrasca o sprovedenim nabavkama na godišnjem nivou koji dostavljaju naručioci, a koji bi osim iznosa i spiska sprovedenih nabavki obuhvatio i:

 • informacije o zaključenim Ugovorima o proširenju osnovnog ugovora (tzv. Aneksima), kao i razloge za mijenjanje uslova osnovnog ugovora;
 • iznos planiranog i izvršenog budžeta za javne nabavke;
 • broj usvojenih amandmana na planirani budžet za javne nabavke;
 • razloge za izmjene planiranog budžeta;
 • pored svakog postupka informaciju o produženju roka za dostavljanje ponuda;
 • pored svakog postupka informaciju o razlozima za skraćenje roka za dostavljanje ponuda;
 • informacije o izmjeni tenderske dokumentacije.

Upravi smo preporučili i da objavljuje na svojoj internet stranici sve zahtjeve za zaključivanje Ugovora o proširenju osnovnog ugovora (anekse ugovora), kao i svoja rješenja po tim zahtjevima, imajući u vidu da je za zaključenje takvog ugovora potrebna saglasnost UJN.

U odnosu na postojeći sadržaj, u godišnjem izvještaju o javnim nabavkama predložili smo i predstavljanje sledećih kategorija podataka:

 • broj zaključenih Ugovora o proširenju osnovnog ugovora (tzv. Aneksa) zaključenih na godišnjem nivou, a za koje je UJN dala saglasnost, naručioce i iznose zaključenih izmjena u odnosu na osnovni ugovor (tabelarni prikaz po naručiocima);
 • ukupan broj i spisak svih naručilaca koji nisu dostavili izvještaj o javnim nabavkama u zakonskom roku, do kraja februara;
 • ukupan broj i spisak svih naručilaca koji su prekršili procenat korišćenja neposrednog sporazuma sa izraženih ostvarenim procentom neposrednog sporazuma;
 • spisak naručilaca koji nisu ispravno predstavili podatke o sprovedenim nabavkama;
 • spisak svih naručilaca koji nisu dostavljali izvještaj o javnim nabavkama u kontinuitetu;
 • ukupan broj naručilaca kod kojih postoje odstupanja u iznosima planiranog i izvršenog budžeta sa izraženim planiranim budžetom, ostvarenim budžetom i razlikom, po naručiocima;
 • ukupan broj naručilaca koji su mijenjali planove javnih nabavki, te naručioce sa najvećim brojem izmjena sa naznačenim brojem izmjena koje su usvojili na osnovni Plan javnih nabavki;
 • podatke o prekršajnoj odgovornosti za prekršaje koje je UJN konstatovala u svojim izvještajima;
 • ukupan broj tendera na koje se prijavi samo jedan ponuđač, spisak naručilaca i predmet nabavke;
 • ukupan broj tendera sa više ponuda od kojih su sve, osim jedne, isključene kao nepravilne.

Preporuke u cjelosti možete pročitati ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *