Predstavnici nevladinih organizacija uputili prijedloge i prioritete za reformu javne uprave

Održan sastanak Nacionalne radne grupe za reformu javne uprave u Podgorici kom su prisustvovali predstavnici civilnog sektora i Ministarstva javne uprave.

Na sastanku je bilo riječi o prioritetima Ministarstva javne uprave za sljedeću godinu i prijedlozima predstavnika nevladinih organizacija za unaprijeđenje reforme javne uprave. Takođe, predstavljen je Nacrt smjernica za rješavanje problema upravljanja i reforme javne uprave na lokalnom nivou u skladu sa pristupom usmjerenim ka građanima, a pokrenuta je i diskusija o prijedlozima za unaprijeđenje Nacrta.

Sastanku je prisustvovalo deset predstavnika/ca iz osam nevladinih organizacija, kao i četiri predstavnice Vlade Crne Gore i Ministarstva javne uprave, ispred kog je govorila Marija Hajduković, generalna direktorica za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA fondove Ministarstva javne uprave.

Predstavnici i predstavnice civilnog sektora složili su se da bi bilo dobro ponovo pokrenuti javnu raspravu o programu rada Vlade i ministarstava za predstojeću 2024. godinu. Pitanje regulisanja zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama, kao i neophodnost uvođenja posebnih organizacionih jedinica za monitoring i evaluaciju javnih politika takođe su istaknuti kao važne stavke za dalje razmatranje. Kao jedan od prioriteta navedeno je i usvajanje izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama,  Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o nevladinim organizacijama.

Predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija takođe su ukazali i na to da se nedovoljno prati primjena standarda elektronske pristupačnosti internet stranica, kao i da su internet prezentacije opština međusobno neusklađene. Zbog toga su nevladine organizacije pozvale Ministarstvo javne uprave da nacrt sljedećeg izvještaja o primjeni Strategije za reformu javne uprave, po uzoru na uporedne prakse, ponudi na komentare zaintesovanim građanama i građankama i nevladinim organizacijama.

U cilju uključivanja nevladinog sektora i građana i građanki u proces reforme javne uprave, predstavnicima nevladinog sektora je na sastanku prezentovan Nacrt smjernica za rješevanje problema javne uprave na lokalnom nivou, sa fokusom na potrebe građana i građanki (primjena design thinking pristupa), kao dio poziva za prijedloge projekata u okviru programske šeme WeBER 3.0 projekta. Zainteresovani za prijavu prijedloga su pozvani da identifikuju specifičan problem vezan za upravljanje ili reformu javne uprave na lokalnom nivou i da pristupe njegovom rješavanju kroz sedam ključnih koraka, poštujući principe održivog razvoja.

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0 je projekat koji za glavni cilj ima da dodatno osnaži organizacije civilnog društva da doprinesu transparentnijoj, otvorenijoj, odgovornijoj administraciji koja će biti fokusirana na građane i građanke, a time i administraciji koja je usklađenija sa EU u regionu Zapadnog Balkana. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, a kofinansiran od strane Austrijske razvojne agencije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *