Predstavnice Instituta alternativa sa predsjednikom Odbora za antikorupciju

Predstavnice Instituta alternativa, Milena Muk i Bojana Pravilović, predstavile su na današnjem sastanku prijedloge za unapređenje rada Odbora za antikorupciju predsjedniku ovog radnog tijela Jevtu Erakoviću.

Institut alternativa godinama prati rad Skupštine i njenih radnih tijela i ovom prilikom smo ukazali na neke od naših preporuka koje zagovaramo kada je u pitanju Odbor za antikorupciju, kao što su: obnavljanje započete prakse kvartalnih izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije, ali i korišćenje mogućnosti periodičnog razmatranja rezultata Vrhovnog državnog i Specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv korupcije u skladu sa izmjenama Zakona o državnom tužilaštvu iz 2021. godine.

Naglasili smo i da je potrebno da Odbor za antikorupciju uzme aktivniju ulogu u odnosu na dugo najavljivanu izradu Strategije za borbu protiv korupcije, ali i razmatranje izvještaja i preporuka na osnovu evaluacije primjene Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Imajući u vidu važnost antikorupcijske uloge inspekcija, najavili smo i da će Institut alternativa uskoro objaviti i rezultate našeg istraživanja o efektima inspekcijskih službi u oblastima od visikog rizika za korupciju, što može biti podsticaj i efikasnijem parlamentarnom nadzoru u toj oblasti. Podsjetili smo i na činjenicu da je već duže od godinu dana aktivna Jedinica za antikorupciju u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, u razmatranje čijih rezultata i Skupština i Odbor mogu i treba proaktivnije da se uključe.

Dodatno, na osnovu naših preporuka, ali i kritika Evropske komisije u izvještajima o napretku, istaknuli smo potrebu da Skupština institucionalizuje razmatranje predstavki. Građanima je dostupan obrazac za podnošenje predstavki, ali izostaje definisanje procedura i rokova u kojem odbori moraju razmotriti predstavku građana i građanki i dostaviti odgovor na istu.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *