Poziv za prijave: Obuka o rodno senzitivnom budžetiranju

’’Rodna ravnopravnost i javne politike: Osnovi rodno senzitivnog budžetiranja’’

Institut alternativa raspisuje

javni poziv

za prijave pohađanja online Obuke o rodno senzitivnom budžetiranju

Institut alternativa poziva državne službenike/-ce, donosioce i donositeljke odluka i predstavnike/-ce organizacija civilnog društva da se prijave za online Obuku o rodno senzitivnom budžetiranju.

Naročito ohrabrujemo za prijavljivanje i pohađanje obuke predstavnike/-ce: skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Ministarstva finansija (Direktorat za državni budžet i Direktorat za ekonomsku politiku i razvoj), Sekretarijata za finansije na lokalnom nivou, kao i organizacija civilnog društva aktivnih u ovoj oblasti.

Cilj obuke:

  • Usvajanje znanja o rodno odgovornom budžetiranju u zakonskom okviru Crne Gore;
  • Predstavljanje koraka u rodno odgovornom budžetiranju, kao i alata koje će učesnici/-ce moći da primijene u budućem radu;
  • Osposobljavanje za samostalnu rodnu analizu budžeta, kroz interaktivni rad i vježbe na praktičnim primjerima.

Polaznici i polaznice će tokom obuke imati priliku da se upoznaju sa ključnim elementima rodno senzitivnog budžetiranja kao što su rodna analiza, rodno odgovorni ciljevi, aktivnosti, indikatori, kao i mogućnosti za uključivanje rodne perspektive u budžet. Obuka će omogućiti sticanje znanja i vještina za sprovođenje rodne analize budžeta i osmišljavanje mjera koje će doprinijeti rodnoj ravnopravnosti i orodnjavanju postojećih programa.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu svoju prijavu poslati na info@institut-alternativa.org, uz naznaku ’’Prijava za pohađanje Obuke o rodno senzitivnom budžetiranju’’, najkasnije do 20. oktobra 2020. godine, do 17h. O ishodu prijave obavijestićemo sve prihvaćene učesnike/ce do 22. oktobra.

Obuka je dvodnevna, i biće organizovana 27. i 29. oktobra 2020 godine, putem platforme Zoom, u cilju sprečavanja širenja virusa Covid-19. Obuku će voditi ekspertkinja Višnja Baćanović, a svi polaznici/-ce će po završetku obuke dobiti potvrdu o uspješno završenoj obuci.

Prijava treba da se sastoji od kratkog motivacionog pisma u kojem je potrebno navesti zašto je rodno senzitivno budžetiranje važno za Vas, kao i kojim javnim politikama se bavite u okviru Vašeg posla. Uz motivaciono pismo potrebno je dostaviti i radnu biografiju.

Obuku organizujemo u okviru projekta ’’Orodnjavanje, a ne prebrojavanje: Javne politike i rodna ravnopravnost u Crnoj Gori’’, koji sprovodimo uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *