Poziv za Obuku o orodnjavanju javnih politika

Rodna ravnopravnost i javne politike: Osnovi orodnjavanja

Institut alternativa raspisuje

javni poziv

za prijave pohađanja Obuke o orodnjavanju javnih politika

Institut alternativa poziva državne službenike/ce, donosioce i donositeljke odluka i predstavnike/ce civilnog društva, da se prijave za Obuku o orodnjavanju javnih politika.

Kroz Obuku o orodnjavanju javnih politika, učesnici i učesnice će dodatno osnažiti razumijevanje orodnjavanja javnih politika, kao skupa strateških pristupa i procesa koji služe za postizanje rodne ravnopravnosti. Obuka ima za cilj da onima koji rade na kreiranju i sprovođenju javnih politika približi proces uvođenja rodne perspektive, imajući u vidu standarde i prakse UN i EU.

Obuku će sprovesti nezavisna konsultantkinja Višnja Baćanović, a obuka će uključiti:

  •  Razumijevanje rodne perspektive;
  •  Moguće nivoe intervencije, alate i korake u orodnjavanju;
  •  Praktične primjere i realne situacije sa kojima se polaznici/ce susrijeću, kako bi stečena znanja bila što primjenjivija u praksi.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu svoju prijavu poslati na info@institut-alternativa.org, uz naznaku ‘’Prijava za pohađanje Obuke o orodnjavanju javnih politika’’, najkasnije do 16. marta 2020. godine, do 17h. Na isti e-mail možete poslati eventualna dodatna pitanja, a o ishodu Vaše prijave obavijestićemo Vas do 18. marta 2020. godine.

Obuka je jednodnevna, i biće organizovana 26. marta 2020. godine u hotelu Sheraton, u Kolašinu, sa pokrivenim troškovima prevoza i smještaja.

Prijava treba da se sastoji od kratkog motivacionog pisma u kojem je potrebno navesti zašto je integrisanje rodne perspektive u javne politike u Crnoj Gori važno za vas, kao i kojim javnim politikama se bavite u okviru vašeg posla. Uz motivaciono pismo potrebno je dostaviti i radnu biografiju.

Obuku o orodnjavanju javnih politika organizujemo u okviru projekta ‘’Orodnjavanje, a ne prebrojavanje: Javne politike i rodna ravnopravnost u Crnoj Gori’’, koji realizujemo uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *