Poziv: Unapređenje učinka javne uprave – Trenutna iskustva i perspektive

Organizacije TEN mreže pozivaju zainteresovane istraživače, stručnjake i druge zainteresovane za temu da podnesu svoje radove za predstavljanje na konferenciji Trenutna iskustva i perspektive, koja će se održati 9. i 10. septembra 2015. u Beogradu. Organizator konferencije je Think for Europe Network (koju sačinjavaju Centar za evropske politike iz Beograda, Institut za evropske politike iz Skoplja i Institut Alternativa iz Podgorice).

Teme konferencije

Konferencija se bavi iskustvima i perspektivama u oblasti unapređenja učinka javne uprave u evropskom kontekstu. Ovo su neke od predloženih tema za radove:

 • Javne politike bazirane na dokazima kao uslov za učinak u javnoj upravi
  Upotreba dokaza u kreiranju javnih politika, monitoring javnih politka i njihova evaluacija, pristupi bazirani na rezultatima u kreiranju javnih politika, evaluacija kao način organizacijskog učenje, itd.
 • Javna uprava, učinak i odgovornost
  Mjerenje učinka i budžetiranje, povezivanje učinka i odgovornosti, odgovornost rukovodilaca, „Evropeizacija“ javne uprave u kontekstu njenog učinka, itd.
 • Revizija učinka i evaluacija javnih politika
  Efikasnost državne potrošnje i/ili javnih politika, uticaj revizije učinka na ciklus javne politike, korelacija/povezivanje revizije učinka i evaluacije javne politike, itd.

Posebno ohrabrujemo podnošenje radova koji se bave procesima revizije učinka i evaluacijama javnih politika kao bitnih stubova javne uprave i reforme kreiranja javnih politika u kontekstu evropskih integracija. Konferencija će uključivati i praktične, empirijske, kao i teorijske pristupe navedenim temama sa ciljem povezivanja javnih politika i akademske zajednice, kao i podsticanja razmjene znanja i iskustava.

Ko se može prijaviti?

 • Istraživači koji se bave učinkom javne uprave, uključujući mnoge aspekte ciklusa javnih politika
 • Zaposleni koji se bave kreiranjem i evaluacijom javnih politika, kao i revizijom učinka u evropskom kontekstu
 • Naučnici i doktoranti aktivni u oblasti javne uprave, javnog rukovođenja i srodnih oblasti

Odabrani kandidati biće u mogućnosti da predstave i da diskutuju o svom radu u toku panela.

Konferencija i poziv za dostavljanje istraživačkih radova sprovode se u okviru projekta Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti – na istom ili na paralelnom kolosijeku?, u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Podnošenje radova

Zainteresovani kandidati bi trebalo da pošalju jedan dokument koji sadrži kratak CV (do 2 strane) i apstrakt predloženog rada za izlaganje na konferenciji (do 500 riječi), najkasnije do 30. aprila 2015, preko online aplikacione forme na zvaničnoj internaten stranici konferencije (Smjernice za registraciju i aplikacije)

NB: Prijem apstrakata biće potvrđen putem e-maila. U slučaju da ne dobijete potvrdu u roku od 24h od slanja vaše aplikacije, molimo Vas da kontaktirate na conference.ten@europeanpolicy.org.

Proces izbora

Proces selekcije za apstrakte biće završen do 15. maja 2015. Nakon inicijalne potvrde apstrakta, odabrani kandidati će biti pozvani da podnesu i kompletan istraživački rad (do 6000 riječi) do 15. Jula 2015. Dostavljeni radovi biće recenzirani i potencijalno objavljeni u zajedničkoj publikaciji. Ukoliko Vaš rad bude izabran za dio publikacije, završna verzija rada mora se dostaviti do 31. avgusta 2015.

Troškovi

Troškovi smještaja u Beogradu biće pokriveni za 15 učesnika.

Program i praktične informacije

Učesnici će blagovremeno biti informisani o programu i panelima, kao i o praktičnim informacijama. Internet stranica konferencije će biti redovno ažurirana. Organizatori zadržavaju pravo da ograniče broj učesnika na konferenciji. Unaprijed se radujem vaašim radovima! U slučaju pitanja, obratite nam se na conference.ten@europeanpolicy.org.

O Regionalnom programu za promociju istraživanja (RRPP)

RRPP ima za cilj promovisanje istraživanja u oblasti društvenih nauka u zemljama Zapadnog Balkana (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji). Istraživanja društvenih nauka pomažu u razumijevanju specifičnih potreba za reformana i u identificiranju u dugoročnim implikacijama mogućih izbiora javnih politika. Istraživači dobijaju podršku kroz istraživačke grantove, metodološke i tematske obuke, kao i kroz proliku za regionalnu i međunarodnu razmjenu i umrežavanje. Programom koordinira Interfakultetski institut za centralnu i istočnu Evropu u Univerzitetu u Friburgu iz Švajcarske. Program se finansira od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u okviru Saveznog sekretarijata za inostrane poslove.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *