Poziv nevladinim organizacijama – WeBER

Preuzmite zvanični poziv (na engleskom jeziku) ovdje.

Institut alternativa, u ime regionalne mreže TEN, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva da se uključe u osnivanje, a potom i u rad regionalne konsultativne platforme za praćenje reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu (WeBER platforma).

WeBER platforma se osniva uz podršku Projekta unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave (Western Balkan Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform – WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Kraljevine Holandije.

Osnovni ciljevi WeBER platforme su stvaranje uslova za učešće OCD u praćenju reforme javne uprave, kao i uspostavljanje uslova za pokretanje i za vođenje dijaloga o reformi javne uprave između predstavnika civilnog društva, vlada u regionu Zapadnog Balkana i međunarodnih i regionalnih institucija i organizacija kao što su Evropska komisija, program SIGMA pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) i Regionalni savjet za saradnju.

Članice platforme će kroz zajedničko djelovanje imati mogućnost da unaprijede svoje učešće u procesu reforme javne uprave kao i da poboljšaju efekte zagovaranja kod predstavnika vladinih institucija i međunarodnih organizacija koje se bave reformom javne uprave. Njima će na raspolaganju biti i metodologija za praćenje reforme javne uprave koja se razvija u okviru WeBER projekta, a koja će omogućiti pripremu kako nacionalnih tako i regionalnog monitoring izveštaja o reformi javne uprave. Takođe, primjena metodologije omogućiće i kreiranje seta kriterijuma na osnovu kojih će se ocjenjivati i međusobno porediti konkretne aktivnosti i rezultati koje su sprovele/ostvarile države iz regiona Zapadnog Balkana u ovoj reformskoj oblasti.

Detaljne informacije pronađite u zvaničnom Pozivu za izražavanje interesovanja za učešće u platformi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *