Pismo Vladi i ministarstvu: Omogućiti adekvatno učešće civilnog sektora

VLADA CRNE GORE
G. Duško Marković, predsjednik Vlade

Ministarstvo evropskih poslova
mr Aleksandar Andrija Pejović, ministar

Poštovani gospodine Markoviću,

Poštovani gospodine Pejoviću,

Obraćamo Vam se povodom nedavne odluke koju je donijela Vlada Crne Gore, da gospodina Vuka Maraša, predstavnika NVO MANS, izostavi iz Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o poglavlju 23 Pravosuđe i temeljna prava.

Naime, uvidom u sadržaj Odluke o izmjeni odluke o Obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, informisali smo se da je Vlada, 13.aprila 2017. godine, usvojila zaključak kojim je Vuk Maraš isključen iz prijedloga Odluke.

Obaveza je Vlade Crne Gore da proces pregovora o pristupanju EU vodi transparentno i da omogući adekvatno učešće civilnog sektora i naša je obaveza, kao predstavnika/ca nevladinog sektora, da svojim djelovanjem doprinesemo transparentnosti tog procesa. Smatramo da to nije moguće, ukoliko se ovakve odluke donose mimo procedura i bez obrazloženja.

Stoga apelujemo da informišete javnost o razlozima izostavljanja kandidata MANS iz članstva u Radnoj grupi za praćenje primjene mjera iz Akcionog plana za poglavlje 23 , da preispitate takvu odluku i da ga izmjenom Zakljucka 07-931 imenujete za clana Radne grupe, kako bi se saradnja sa civilnim sektorom mogla odvijati u skladu sa demokratskim principima za koje ste se javno deklarisali.

S poštovanjem,

Maja Raičević, Centar za ženska prava
Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje
Stevo Muk, Institut alternativa
Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija
Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *