Pismo Predsjedniku Igoru Lukšiću – Predlog teksta dopunskih zaključaka Vlade

Vlada Crne Gore
Predsjednik
G. Igor Lukšić

Poštovani gospodine Lukšiću,

Institut Alternativa je učestvovao u javnoj raspravi o Akcionom planu za sprovođenje preporuka iz mišljenja Evropske komisije i pripremio komentare na nacrt ovog plana. Komentari su blagovremeno dostavljeni nadležnim ministarstvima i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, kao i koordinatoru cjelokupnog procesa – Ministarstvu za vanjske poslove i evropske integracije.

Kao neposredni učesnici procesa pripreme Akcionog plana, smatramo da je u ovoj fazi veoma značajno da Vlada i praktično pokaže spremnost da omogući civilnom društvu aktivnu ulogu u procesu približavanja države EU. Zato predlažemo da Vlada pripremi dokument/izvještaj sa javne rasprave, u kome će dati pregled svih predloga, sugestija i preporuka koji su dostavljeni tokom javne rasprave. Izvještaj bi trebalo da sadrži i odgovore zašto pojedini predlozi jesu, a drugi nisu prihvaćeni i uključeni u konačni Akcioni plan. Na taj način bi se obezbijedila povratna informacija učesnicima javne rasprave.

Akcioni plan bi trebalo, nakon poboljšanja i uključivanja svih konstruktivnih predloga koji su došli kako od strane civilnog društva, tako i od predstavnika Evropske unije, da bude dobra polazna osnova za sprovođenje preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Ipak, utvrđene aktivnosti i vremenski okvir za njihovo realizovanje ne predstavljaju dovoljan osnov za ispunjavanje preporuka ukoliko se pravovremeno i adekvatno ne utvrde podaktivnosti i sadržina strateškog zakonodavnog okvira koji će biti osnov reforme. Otuda je, u prilog ostvarivanju sedam ključnih prioriteta za otpočinjanje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, neophodno obezbijediti transparentnost procesa, uključiti sve zainteresovane aktere u proces definisanja javnih politika, ojačati mehanizme za efikasan monitoring.

Smatramo da je mehanizme za implementaciju Akcionog plana i efikasan monitoring moguće unaprijediti obavezom Vlade da pripremi redovne mjesečne izvještaje o sprovođenju mjera iz ovog dokumenta. Ukoliko bi ovaj predlog Vlada prihvatila, do 1. septembra, Vlada trebalo da pripremi sedam mjesečnih izvještaja o sprovođenju utvrđenih mjera. Samo na ovaj način javnost će imati neposredan uvid u stvaran napredak u ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Predlažemo takođe da prva sjednica Vlade u svakom mjesecu do 1. septembra bude posvećena realizaciji Akcionog plana kroz raspravu o mjeesečnom izvještaju o njegovoj realizaciji. Osim snažnog simboličkog značaja posvećenosti procesu evrpskih integracija, ovim bi se snažno utvrdila obaveza svih odgovornih subjekata da sa punom pažnjom izvijeste. Na taj način bi se i u punoj mjeri realizovala i dodatno osnažila Vasa riješenost da lično koordinirate ovim procesom, sto ste saopstili i u samom ekspozeu.

U prilogu se nalazi predlog teksta dopunskih zaključaka Vlade.

U nadi da će naši predlozi naići na Vaše odobravanje,

Srdačno Vas pozdravljam,

Stevo Muk
Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa

Predlog teksta dopunskih zaključaka Vlade:

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija da pripremi I objavi Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu Akcionog plana koji će sadržati pregled pregled svih predloga, sugestija i preporuka koji su dostavljeni tokom javne rasprave, kao i odgovore zašto pojedini predlozi jesu a drugi nisu prihvaćeni i uključeni u konačni Akcioni plan.

Zadužuju se nadležna ministarstva da do kraja svakog mjeseca, u periodu primjene Akcionog plana, dostave Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija mjesečni izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana koje se odnose na pojedino ministarstvo odnosno organ državne uprave nad čijim radom ministarstvo vrši nadzor.

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija da za svaku prvu sjednicu Vlade u mjesecu pripremi izvještaj o realizaciji Akcionog plana

Vlada će prvu tačku prve redovne sjednice Vlade u mjesecu, u periodu realizacije Akcionog plana, posvetiti raspravi o mjesečnom izvještaju o realizaciji Akcionog plana

Vlada preporučuje Skupštini Crne Gore i drugim odgovornim subjektima utvrđenim Akcionim planom da mjesečne izvještaje o realizaciji mjera iz Akcionog plana objave i dostave Vladi Crne Gore

Pismo Predsjedniku Igoru Lukšiću – Predlog teksta dopunskih zaključaka Vlade

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *