Opštine jasno odvojiti od vjerskih zajednica

Osvještanje zgrade Opštine Budva može narušiti ustavno načelo odvojenosti vjerskih zajednica od države i dovesti u nejednak položaj korisnike i korisnice javnih usluga i zaposlene u organima uprave.

Lokalna samouprava, bez obzira na političke partije koje osvoje većinu na lokalnim izborima, treba da služi svim građanima i građankama nezavisno od njihovih ličnih svojstava i uvjerenja.

Podsjećamo da Zakon o zabrani diskriminacije prepoznaje kao diskriminaciju, ne samo nejednako postupanje, već i davanje prvenstva određenoj grupi. Takođe, osim faktičkog dovođenja u nejednak položaj, ovaj Zakon prepoznaje i mogućnost da određena, čak i prividno neutralna praksa, dovede u nejednak položaj određena lica ili grupe lica.

Jučerašnji čin stavio je u prvi plan lična uvjerenja jedne političke grupacije, i to u momentu izbora predsjednika Opštine. Podsjećamo da je ova funkcija, iako uslovljena izbornim rezultatima, po slovu Zakona o lokalnoj samoupravi profesionalna.

Činom izbora na ovu važnu funkciju, predsjednik Opštine naročito je dužan da omogući dosljedno poštovanje zakona i Ustava, i pošalje poruku građanima i građankama da su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava pred lokalnim organima. To se odnosi i na zaposlene u lokalnoj samourpavi, koji se ne mogu dovoditi u povlašćen ili neravnopravan položaj, naročito ne zbog političke, nacionalne, rasne, polne ili vjerske pripadnosti ili po osnovu drugog ličnog svojstva.

Izražavamo nadu da se ove i slične prakse neće ponavljati i da će se povući jasna linija razgraničenja između nečijeg političkog djelovanja i ličnih uvjerenja i potrebe da se najvažnije funkcije u javnoj upravi obavljaju na zakonit, profesionalan i nepristrasan način.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *