Održana predavanja u okviru I modula Škole javnih politika

Predavanja u okviru Prvog modula Škole javnih politika održana su u subotu i nedjelju, 29. i 30. marta 2014. godine u prostorijama PR Centra. O uvodnoj temi Škole “Pojam i akteri procesa kreiranja javnih politika” govorio je doc. dr Tihomir Žiljak sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

(Agenda I modula Škole javnih politika)

Dvodnevni seminar obuhvatio je sledeća pitanja: definicija pojma policy, podjele, područja i sektori javnih politika, tipologije, faze, policy ciklus, različiti tipovi aktera (državnih i nedržavnih) u procesu kreiranja javnih politika, kao i modeli njihove saradnje. U okviru predstavljanja različitih tipova odgovornosti i polaganja računa, posebna pažnja posvećena je razlikovanju pojmova responsibility (odgovornosti) i accountability (polaganja računa), dok su u okviru diskusije o instrumentima sprovođenja javnih politika analizirani pojmovi output (ishod), outcome (učinak) i impact (krajnji učinak) i razmatrane moguće grešake, odnosno okolnosti neuspjeha javnih politika.

Drugog radnog dana govorilo se o dinamici evropeizacije i javnim politikama u Jugoistočnoj Evropi, razlici između evropeizacije i integracije, specifičnostima evropeizacije javnih politika (policy) u odnosu na politiku (politics), evropeizacije u procesu pristupanja EU i nakon ulaska u EU, kao i evropeizacije izvan procesa pristupanja EU.

Zanimljiva diskusija vođena je među polaznicima/ama Škole koji/e su pitanju ostvarenog napretka crnogorskog društva u procesu evropeizacije prišli sa različitih pozicija – sa tačke gledišta onoga što tek treba postići i kritikovanja postojećeg stanja, nasuprot isticanju značaja do sada ostvarenih rezultata.

Predavanja su obuhvatila interaktivan rad u grupama i prezentovanje zaključaka, a prikazana su i dva kratka dokumentarca. Veliki dio literature preporučene od strane profesora Žiljaka u toku predavanja dostavljen je polaznicima/ama Škole u elektronskoj formi.

Projekat Škola javnih politika je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću a sprovodi ga Institut alternativa u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanje (CeMI).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *