Održana Obuka o orodnjavanju strateškog planiranja

Sa ciljem približavanja procesa uvođenja rodne perspektive državnim službenicima i službenicama koji rade na kreiranju i sprovođenju strateškog planiranja, 8. aprila u Kolašinu, održali smo Obuku ’’Strateško planiranje za rodnu ravnopravnost’’.

Koordinatorka projekta, Nikoleta Pavićević kazala je da je Obuka namijenjena prvenstveno službenicima i službenicama koji su pohađali Program obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika i službenica za strateško planiranje, i da predstavlja napor Instituta alternativa da nadograde postojeće znanje i vještine u ovoj oblasti.

Tokom Obuke, učesnici/ce su imali priliku da uče o:

  • Alatima za orodnjavanje i njihovoj primjeni u praktičnom radu;
  • Rodnoj statistici i rodnoj analizi u strateškom planiranju;
  • Rodnoj analizi u sektorima;
  • Formulisanju rodno odgovornih i transformativnih ciljeva strategija.

Obuka je okupila učesnike i učesnice koji rade na poslovima strateškog planiranja, a koji su imali priliku da steknu znanje o orodnjavanju (gender mainstreaming) kao pristupa u kreiranju, sprovođenju, implementaciji, praćenju i evaluaciji javnih politika. Ekspertkinja u ovoj oblasti Višnja Baćanović, vodila je obuku kombinujući teorijski pristup i rad u grupama na postojećim strategijama, kao što je Strategija pametne specijalizacije.

Kao najkorisnije module obuke, učesnici/ce u evaluacijama izdvajaju:

’’Rodna statistika i rodna analiza; interaktivni pristup tokom cijele radionice i podijeljena iskustva i primjeri’’; kao i ’’definisanje rodne dimenzije prilikom postavljanja strateških ciljeva’’.

Državni službenici i službenice iz Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Uprave za kadrove i Kancelarije za evropske integracije – uspješno su završili buku o orodnjavanju strateškog planiranja.

Obuku je organizovao Institut alternativa, u okviru projekta ’’Osnažene: Javne politike za rodnu ravnopravnost’’, koji sprovodimo uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *