Održana obuka o orodnjavanju javnih politika

Institut alternativa (IA) organizovao je online obuku ’’Rodna ravnopravnost i javne politike: Osnovi orodnjavanja’’ za preko 40 donosioca i donositeljki odluka, državnih službenika/-ca i predstavnika/-ca organizacija civilnog društva

Ključni alati za uvođenje rodne perspektive i orodnjavanja javnih politika (eng. gender mainstreaming), koraci u rodnoj analizi, semafori od rodno negativne do rodno transformativne politike – samo su neke od tema o kojima su učesnici/-ce Obuke o orodnjavanju javnih politika imali prilike da slušaju i stiču znanja tokom dvodnevne online obuke održane 29. septembra i 1. oktobra 2020. godine.

Cilj održane obuke jeste da oni akteri/-ke koji rade na planiranju, donošenju i sprovođenju javnih politika usvoje potrebno znanje i vještine za integrisanje rodne perspektive u javne politike. Ekspertkinja u ovoj oblasti, Višnja Baćanović vodila je obuku koja je omogućila da učesnici/-ce stiču znanja o orodnjavanju javnih politika tokom teorijskog dijela obuke, ali i da imaju priliku da stečena znanja primijene tokom praktičnog, grupnog rada na zadacima.

’’Za kratko vrijeme (što je jako pohvalno), u ovim novim uslovima rada koji diktira epidemiološka situacija, uspjeli ste da ’’spakujete’’ veoma kvalitetno predavanje i pružite nam jako puno informacija, ali i ostavite prostor za diskusiju, komentare i pitanja’’ jedan je od komentara u anonimnoj anketi koju su učesnici/-ce popunili po završetku obuke.

Tokom predavanja svi učesnici/-ce su imali priliku da na realnim situacijama i praktičnim primjerima, kao što su socijalna zaštita ili saobraćaj i infrastruktura, steknu razumijevanje rodne perspektive i orodnjavanja javnih politika, nauče da prepoznaju rodno negativne politike, te da saznaju više o alatima pomoću kojih politike mogu postati rodno transformativne.

Obuka je okupila preko 40 učesnika/-ca iz više ministarstava, Generalnog sekretarijata Vlade, institucije Ombudsmana, Zavoda za metrologiju, Privredne komore, Instituta za javno zdravlje, Unije slobodnih sindikata, Crvenog krsta, kao i više predstavnika/-ca organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

Obuku smo sproveli u okviru projekta ’’Orodnjavanje, a ne prebrojavanje: Javne politike i rodna ravnopravnost u Crnoj Gori’’, koji sprovodimo uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava Crne Gore.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *