Održan prvi sastanak civilnog društva i državnih revizora


Danas je, u organizaciji Instituta alternativa, održan prvi konsultativni sastanak između Državne revizorske institucije i civilnog društva. Ispred DRI, na sastanku su govorili članovi Senata, Nikola Kovačević, Branislav Radulović i Dragiša Pešić, koji su i odgovarali na brojna pitanja predstavnika civilnog sektora.

Posebna pažnja je posvećena pitanju kako DRI bira subjekte revizije koji će biti predmet revizije u određenoj godini i zašto određeni subjekti u dosadašnjem periodu nisu bili pod lupom DRI.

Tokom sastanka, predstavnici civilnog sektora su predlagali institucije i organe koji treba da se nađu pod kontrolom DRI u narednom periodu. Između ostalog, pomenuti su Glavni grad, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, Fond za solidarnu stambenu izgradnju, velika javna preduzeća na centralnom i lokalnom nivou, Uprava carina, Direkcija javnih radova, Direkcija za saobraćaj i dr.

Pokrenuto je i pitanje slabog kvaliteta komercijalne revizije, pogotovo lokalnih samourpava, nefunkcionale unutrašnje revizije, pitanje praćenja ispunjenja preporuka DRI i da li neki od važnih izvještaja (kao što su izvještaj o reviziji državnih garancija i koncesija) imaju svoje posljedice, odnosno, da li su njihovi nalazi imali uticaja da se utvrdi odgovornost i promijene uočene problematične prakse.

Jedna od ključnih tema o kojoj su učesnici razmijenili mišljenja je podnošenje krivičnih prijava od strane DRI. U dosadašnjem periodu, predstavnici DRI su naveli da su u slučaju revizije Crnogorskog narodnog pozorišta (2010. godine) podnijeli dopis i dokumentaciju tužilaštvu, na koju još uvijek nemaju odgovor da li je povodom tog slučaja nešto i urađeno. U ostalim slučajevima kada je izrečeno negativno mišljenje, DRI je dostavljala izvještaj i Državnom tužilaštvu, ali se takođe ne zna kako je dalje postupano u pogledu utvrđivanja odgovornosti za počinjene nezakonitosti i nepravilnosti. Stav većine predstavnika nevladinih organizacija je bio da DRI treba da krene sa jačanjem svojih kapaciteta za podnošenje krivičnih prijava i započne sa primjenom te nadležnosti koja je izričito navedena u Zakonu o DRI. Predstavnici DRI su apelovali na ostale institucije, pogotovo Tužilaštvo, da obrate veću pažnju na njihove nalaze i djeluju ka utvrđivanju odgovornosti za nezakonitosti za koja se utvrdi da imaju biće krivičnog djela.

Predstavnici DRI su između ostalog, istakli sopstvene probleme, od manjka revizora, pravnih stručnjaka do prostornih kapaciteta.

Organizator skupa, Institut alternativa, je poručio da se mora uspostaviti bolja i djelotvornija saradnja između DRI i civilnog sektora. Izražena je nada da je današnji sastanak samo prvi u nizu, i da će u narednom periodu, civilno društvo, zajedno sa DRI, napredovati u borbi protiv netransparentnosti i neodgovornosti u upravljanju novcem poreskih obveznika.

Sastanak je dio projekta “Zajedno ka odgovornosti – jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”, koji Institut alternativa sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Norveške. Cilj projekta je povećati stepen ispunjenja preporuka DRI, a komponente projekta su i jačanje veze DRI sa Skupštinom Crne Gore, organizacijama civilnog društva i internim revizorima u javnom sektoru.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *