Stevo Muk

Predsjednik upravnog odbora

Stevo MukStevo Muk je diplomirao na Pravnom fakultetu (Univerzitet Crne Gore) 1998, a postdiplomske studije završava na Fakultetu političkih nauka. Njegovo prethodno radno iskustvo uključuje Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO (izvršni direktor 1999-2007), Fondacija za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora (koordinator programa za civilno društvo, medije i Romskog programa,(2001). Bio je član Savjetodavnog odbora Balkanskog fonda za demokratiju (BTD). Bio je član Savjeta za reformu javne uprave Ministarstva pravde (2003-2006). Radio je za Švedski institut za javnu administraciju (SIPU) u regionalnom projektu TACSO.

Osim publikacija Instituta alternativa, autor je ili koautor nekoliko drugih radova (Nacije u tranziciji – Izvještaj o Crnoj Gori za 2010 i 2011, Freedom House; članak o slobodi udruživanja, evropskoj i domaćoj legislativi i praksi za “Ljudska prava i kultura ljudskih prava”, Centar za građansko obrazovanje 2007; “Slaba tradicija, neizvjesna budućnost”, Indeks civilnog društva za Crnu Goru, Civicus, CRNVO, 2007; članci o evropskom Ekonomskom i socijalnom komitetu i civilnom društvu u Evropi za “Nauči o EU”, Centar za monitoring).

Jedan je od osnivača Instituta alternativa, čijim upravnim odborom predsjedava od 2007.

kontakt: stevo@institut-alternativa.org