Nikolina Radonjić

Saradnica

NikolinaZavršila je osnovne studije Humanističkim studijama (UDG), smjer Međunarodni odnosi i diplomatija. Nakon završene druge godine osnovnih studija, kao dobitnica stipendije kineske vlade odlazi na studije u NR Kini. 2018. provodi studijsku godinu na Nanđing Normal Univerzitetu učeći jezik. Treću godinu osnovnih studija, kao i specijalističke studije – smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost završila je paralelno sa studijama u NR Kini. Trenutno je druga godina master studija iz Međunarodnih odnosa na Humanističkim studijama, treća godina osnovnih studija na Šangajskom Univerzitetu Političkih nauka i Prava, i radi u Institutu alternativa u okviru devetomjesečnog Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

kontakt: nikolina@institut-alternativa.org