O ekspozeu mandatara za sastav nove Vlade za Dan

Pitanja iz dnevnog lista “Dan”:

  • Da li se današnji Đukanovićev ekspoze nešto posebno razlikuje u odnosu na onaj iz 2009. godine?
  • Mogu li Đukanović i njegova vlada da ispune ono što su obećali danas u parlamentu?

Odgovori koordinatorke istraživanja, Jovane Marović:

Kao što je sam Đukanović istakao da „nema pravne države bez adekvatnih zakona koji se primjenjuju i poštuju“, izvjesno je da će u fokusu nove Vlade morati biti upravo usaglašavanje cjelokupnog zakonodavstva sa EU pravnom tekovinom (što je predusov za napredak u pregovorima) i njegova puna implementacija. Do sada se pokazalo da je normativni uslov mnogo lakše ispuniti u praksi, dok je sprovođenje ovih normi uvijek nailazilo na poteškoće.

Vezujući strateški cilj integracije u EU sa potrebom privlačenja stranih investicija, kao i opredijeljenost da koncepti javno-privatnog partnerstva i koncesija nađu širu primjenu, jasno je da dosadašnja praksa realizacije ovih projekata nije odražavala ključni princip „vrijednost za novac“. Otuda nepostojanje adekvatnog zakonskog, institucionalnog okvira, kao ni sistema za monitoring ovih ugovora, zahtijeva najprije uspostavljanje osnove koja će obezbijediti njihovu transparentnu i efikasnu primjenu.

Ističući stav da će Vlada sa parlamentom i civilnim sektorom raditi zajedno na ispunjavanju ovih ciljeva, Đukanović je najavio da će nova Vlada nastaviti sa dobrom praksom prethodne a koja je, sa aspekta civilnog društva, počela sa direktnim konsultacijama sa premijerom, učešćem u kreiranju strateških dokumenata, i, najzad, neposrednim učešćem u pregovaračkim radnim grupama. S obzirom na to da je Đukanović u ekspozeu po prvi put „prepoznao“ civilno društvo kao kredibilnog partnera, trebalo bi očekivati da se ova praksa tokom njegovog mandata dalje unaprijedi.

Ciljevi koji su istaknuti u okviru Đukanovićevog ekspozea zahtijevaju sveobuhvatne reforme u okviru svih oblasti (poglavlja) o kojima se pregovara i koje čine osnovu pravne tekovine EU, ali i reformu same organizacije javne uprave. Koliko će se u reformama napredovati u narednom četvorogodišnjem periodu zavisi od dinamike njihovog ispunjavanja, kao i progresa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Uslovi za napredak u integraciji su, dakle, jasni, oni su i prepoznati u ekspozeu. Da li će retoriku pratiti stvarna opredijeljenost da se uslovi u potpunosti i ispunjavaju, ostaje da se vidi. Dosadašnja praksa, ipak, ostavlja prostor za sumnju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *