O čemu će predsjednik Crne Gore da govori na OGP konferenciji pri Ujedinjenim nacijama?

Crna Gora ne može da se pohvali ispunjavanjem obaveza u okviru Parnertsva otvorenih vlada, pa je nejasno o čemu će predsjednik Filip Vujanović govoriti na predstojećem sastanku ove inicijative koji će se održati 24. septembra ove godine.

Sledeće srijede, 9 predsjednika država govoriće u Ujedinjenim nacijama u Njujorku na događaju na visokom nivou povodom treće godine inicijative Partnerstva otvorenih vlada (OGP). Među govornicima su i Barak Obama, predsjednik SAD-a, i Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore.

Međutim, Crna Gora nema čime da se pohvali na toj konferenciji jer kasni sa ispunjavanjem svih obaveza u okviru ove inicijative i od sredine 2013. godine nije bilo nikakvih aktivnosti na izradi Akcionog plana kojim će bi se radilo na unaprijeđenju stanja u oblastima koje promoviše ova inicijativa – što je obaveza svim zemalja-članica inicijative.

Budući da je rok za finalnu verziju drugog Akcionog plana za sve zemlje članice bio 15. jun ove godine a za početak sprovođenja novog AP 1. jul, a Crna Gora još uvijek nije ni započela izradu Akcionog plana – pitamo se šta će predsjednik da kaže na konferenciji i kako će da opravda Vladino neispunjavanje obaveza i generalnu nezainteresovanost za OGP.

Zemlje-članice inicijative obavezne su da razvijaju Akcione planove kojima se promovišu prinicipi transparentnosti, odgovornosti, razvoj novih tehnologija i inovacija, kroz višemjesečni konsultativni proces koji uključuje više zainteresovanih strana i obavezno aktivno učešće građana i civilnog društva. Danas OGP inicijativa okupljna 64 zemlje svijeta a Crna Gora je postala članica inicijative 2011. godine usvojivši prvi Akcioni plan. O važnosti inicijative najbolje govori prisustvo predsjednika Obame na OGP događaju na marginama Generane Skupštine UN.

Vlada je na 64. sjednici, održanoj 10. aprila 2014. godine, donijela zaključak kojim se zadužuje kabinet predsjednika Vlade da „u što kraćem roku“ imenuje novog koordinatora koji će formirati novi operativni tim Partnerstva otvorenih vlada, ali javnosti još uvijek nije poznato ko je novi koordinator.

Zaključkom Vlade, takođe je zadužena Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama da najkasnije u roku od 7 dana od imenovanja novog koordinatora otpočne aktivnosti na izboru predstavnika NVO u Operativnom timu u skladu sa Uredbom o saradnji Vlade i NVO – što takođe nije još uvijek započeto. Kašnjenje u sprovođenju ovih zaključaka, između ostalog, onemogućilo je dalji rad na pripremi novog Akcionog plana.

Potrebno je što prije imenovati koordinatora operativnog tima i ostavle članove, predstavnike Vlade i nevladinih organizacija. Preporuka Instituta alternativa je da se u Operativni tim uključe i prestavnik Unije poslodavaca i Zajednice opština u skladu sa prinicipima inicijative o uključivanju svih segmenata društva u kreiranje javnih politika i građenju snažnije veze između građana i Vlade, te da se izdvoje budžetska sredstva za sprovođenje Akcionog plana čime će se mjeriti stvarna opredijeljenost Vlade da konkretnim aktivnostima doprinese ostvarenju ciljeva inicijative.

Dina Bajramspahić
istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *