Novi projekat – Monitoring slobode okupljanja na Zapadnom Balkanu

U zemljama Zapadnog Balkana uočen je povećan napor vlada da obeshrabre i ograniče javna okupljanja, bez kontinuiranog jačanja svijesti, posmatranja i mapiranja problema o ovom pitanju. Organizacije koje učestvuju u projektu prepoznale su prijetnje ostvarenju prava na slobodu okupljanja i utvrdile da postoji nedostatak razumijevanja zakonskog okvira, međunarodnih standarda i njihove primjene.

Cilj našeg projekta je da osmisli i sprovede pilot istraživanje monitoringa zakonodavnog okvira i njegove primjene u kontekstu prava na slobodu okupljanja u pet zemalja Zapadnog Balkana (Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji), kako bismo uticali na povećanje stepena razumijevanja o tome kako se ovo pravo primjenjuje i štiti. Kako bismo to postigli, lider projekta, Evropski centar za neprofitno pravo (ECNL) ostvario je saradnju sa lokalnim istraživačkim organizacijama koje takođe mogu promovisati i zagovarati ostvarenje ovog cilja. Pored ECNL-a, kao vodeće organizacije projekta i Instituta alternativa, koji će voditi istraživanje za Crnu Goru, organizacije iz regiona koje učestvuju u monitoringu su Research in action – REACTOR iz Makedonije, Civil Rights Defenders iz Bosne, Human Rights House iz Hrvatske i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM iz Srbije.

Koristeći metodologiju posebno razvijenu za potrebe ovog projekta, istraživanje će biti sprovedeno tokom prve polovine 2016. godine sa izvještajima svake od pet zemalja koje učestvuju u istraživanju i kratkim regionalnim sažetkom koji će sadržati nalaze svih zemalja kao konačnim proizvodom. ECNL će sa partnerima osmisliti preporuke za postupanje i zagovaračke aktivnosti koje bi imale za cilj zaštitu prava na slobodno okupljanja i bile usmjerene kako na vlade tako i na Evropsku uniju/donatore. Završna aktivnost u okviru pilot projekta biće regionalna konferencija na kojoj će eksperti iz ove oblasti razgovarati o rezultatima istraživanja i izraditi akcioni plan sa zagovaračkim aktivnostima kako na regionalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Sprovođenje ovog projekta omogućio je Međunarodni centar za neprofitno pravo u okviru programa Civic Space Initiative, koji se sprovodi u saradnji sa organizacijama ARTICLE 19, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation i World Movement for Democracy.

Informacija u originalu je dostupna na internet stranici Evropskog centra za neprofitno pravo.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *