Novi projekat: “Balkanski puls za policijski integritet i povjerenje (POINTPULSE)”

Institut alternativa je, sa četiri partnerske organizacije, 1. januara ove godine započeo sprovođenje novog projekta «Balkanski puls za policijski integritet i povjerenje (POINTPULSE)». Vodeća organizacija u regionalnoj mreži je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCSP), a ostali partneri su: BIRN Srbija, Centar za sigurnosne studije BiH, kao i kosovski Centar za bezbjednosne studije. Projekat je podržala Evropska unija.

Ciljevi:

Opšti ciljevi: Doprinos povećanju povjerenja u organe za sprovođenje zakona u zemljama Zapadnog Balkana kroz borbu protiv korupcije u policiji i promovisanje integriteta u policiji.

Specifični cilj je osnovati civilnu mrežu nadzora na regionalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana koja će biti u potpunosti kompetentna da razumije i da prati status integriteta policije, kao i da bude zagovornik promjena politika u regionu.

Aktivnosti:

Partneri na projektu će raditi na implementaciji sljedećih aktivnosti:

  1. Osnivanje u potpunosti funkcionalne mreže nadzora koju će činiti organizacije civilnog sektora: Balkanski puls za policijski integritet i povjerenje (POINTPULSE)
  2. Razvijanje POINTPULSE metodološkog okvira za analizu korupcije u policiji i obezbjeđivanje koherentnog i sveobuhvatnog okvira za procjenu statusa integriteta policije.
  3. Praćenje i sistemsko vrednovanje integriteta policije na Zapadnom Balkanu (uključujući i istraživanja javnog mnjenja, izradu analiza, izvještaja o državama i godišnji izvještaj),
  4. Uticanje na kreatore politika i podizanje svijesti o integritetu policije (uključujući radne doručke sa predstavnicima regionalnih inicijativa, panel diskusije, online POINTPULSE platformu, medijske priloge i priče, kao i godišnju konferenciju).

Rezultati:

  1. Uspostavljena POINTPULSE mreža koju čini pet regionalnih organizacija civilnog društva sa jasnom organizacionom strukturom.
  2. POINTPULS mreža koja je strukturirana za rad na 3 strateške oblasti za politički dijalog sa organima za sprovođenje zakona u četiri zemlje Zapadnog Balkana, kao i sa četiri regionalne inicijative (RCC, RAI, SELEC i SEPCA) na kritičnim tačkama koje se tiču problema integriteta policije.
  3. Ojačani kapaciteti pet organizacija civilnog društva iz četiri zemlje Zapadnog Balkana za praćenje i sistemsko vrijednovanje integriteta policije.
  4. POINTPULSE mreža civilnog nadzora za praćenje i sistemsko vrijednovanje integriteta policije, koja je razvijena tako da uključuje i rodnu dimenziju.
  5. POINTPULSE mreža ocjenjuje posljedice ponašanja policijaca koji narušavaju povjerenje u policiju u četiri države Zapadnog Balkana.
  6. POINTPULSE mreža obavještava zajednicu koja se bavi politikama u Evropi o razvoju integriteta policije na Zapadnom Balkanu.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *