Novi poziv za prijave: Obuka o orodnjavanju javnih politika

‘’Rodna ravnopravnost i javne politike: Osnovi orodnjavanja’’

Institut alternativa raspisuje

javni poziv

za prijave pohađanja online Obuke o orodnjavanju javnih politika

Institut alternativa poziva državne službenike/ce, donosioce i donositeljke odluka i predstavnike/ce civilnog društva, da se prijave za online Obuku o orodnjavanju javnih politika.

Obuku o orodnjavanju javnih politika će sprovesti nezavisna konsultantkinja Višnja Baćanović, a cilj obuke jeste da oni koji rade na kreiranju i sprovođenju javnih politika:

  • unaprijede znanje o integraciji rodne perspektive u javne politike;
  • unaprijede vještine za korišćenje alata za orodnjavanje u različitim fazama kreiranja i sprovođenja javnih politike;
  • usvoje znanja za potrebna za izradu plana integrisanja rodne perspektive u javne politike u Crnoj Gori.

Obuka će uključiti razumijevanje rodne perspektive i orodnjavanja javnih politika, moguće nivoe intervencije, alate i korake u orodnjavanju, kao i praktična primjere i realne situacije sa kojima se susrijeću polaznici obuke, kako bi stečena znanja bila primjenjiva u praksi.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu svoju prijavu poslati na info@institut-alternativa.org, uz naznaku ‘’Prijava za pohađanje Obuke o orodnjavanju javnih politika’’, najkasnije do 22. septembra 2020. godine, do 17h. Na isti e-mail možete poslati eventualna dodatna pitanja, a o ishodu Vaše prijave obavijestićemo Vas do 24. septembra 2020. godine.

Obuka je dvodnevna, u trajanju do tri sata dnevno, i biće organizovana 29. septembra i 1. oktobra 2020. godine. U skladu sa mjerama i preporukama nadležnih institucija i u cilju sprečavanja širenja Covid-19 virusa, obuka će biti sprovedena online, putem platforme Zoom. Svi polaznici/ce će po završetku obuke dobiti potvrdu o uspješno završenoj obuci.

Prijava treba da se sastoji od kratkog motivacionog pisma u kojem je potrebno navesti zašto je integrisanje rodne perspektive u javne politike u Crnoj Gori važno za vas, kao i kojim javnim politikama se bavite u okviru vašeg posla. Uz motivaciono pismo potrebno je dostaviti i radnu biografiju.

Obuku o orodnjavanju javnih politika organizujemo u okviru projekta ‘’Orodnjavanje, a ne prebrojavanje: Javne politike i rodna ravnopravnost u Crnoj Gori’’, koji realizujemo uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *