Novi IA projekat: Osnaživanje OCD u oblastima zdravstva i obrazovanja za borbu protiv korupcije

Institut alternativa je sa partnerima u julu 2019. godine započeo realizaciju projekta ”Osnaživanje organizacija civilnog društva aktivnih u oblastima zdravstva i obrazovanja za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu”.

Cilj projekta je podsticanje antikorupcijskog rada civilnog društva na Zapadnom Balkanu kroz podršku saradnje organizacija za borbu protiv korupcije i organizacija čiji se rad temelji u oblastima od interesa za većinu stanovništva – zdravstvu i obrazovanju.  Inicijativa će se fokusirati na korupciju u javnim nabavkama, jer je to dominantan način trošenja javnih sredstava u većini zemalja u kojima djeluje Fondacija za otvoreno društvo, kao i jedna od oblasti koja je najviše podložna korupciji.

Neki od ciljeva ovog projekta su: prevazilaženje jaza između lokalnih organizacija koje djeluju u oblasti zdravstva i obrazovanja i profesionalnih organizacija koje se bave borbom protiv korupcije; podsticanje pozitivne konkurencije među antikorupcijskim institucijama na Zapadnom Balkanu; podsticanje partnera da učestvuju u razmjeni znanja, metodologija, vještina, izgradnji mreža za podršku između zemalja, zajedničkom zagovaranju na međunarodnim forumima i drugo.

U svakoj zemlji u kojoj se realizuje projekat, izabrana je po jedna nacionalna organizacija koja se bavi borbom protiv korupcije u oblasti javnih nabavki, kao i dvije  organizacije čiji je rad fokusiran na zdravstvo i obrazovanje.

U Crnoj Gori, kao organizacija koja se bavi borbom protiv korupcije u javnim nabavkama izabran je Institut alternativa, dok su partnerske organizacije u oblasti obrazovanja Centar za građansko obrazovanje (CGO), a u oblasti zdravstva Sindikat doktora medicine.

U okviru projekta će biti realizovane sljedeće aktivnosti:

  • pripremljena zajednička i jednostavna metodologija za praćenje javnih nabavki primjenjiva u svim zemljama u kojima se sprovodi projekat;
  • sproveden nadzor nad javnim nabavkama istog tipa u svim zemljama, kako bi se omogućilo poređenje između zemalja regiona;
  • pripremljen nacionalni izvještaj na osnovu sprovedenog nadzora koji će biti korišten kao osnova za pisanje regionalnog uporednog izvještaja;
  • pripremljen uporedni regionalni izvještaj koji će istaći najbolje prakse sprovođenja javnih nabavki u regionu, sa ciljem razvoja istih ili sličnih pozitivnih praksi u svakoj od zemalja regiona;
  • organizovana završna konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati monitoringa i izvještaj, kao i zajednički pristupi u zastupanju i zagovaranju promjena;

Koordinator projekta je Fondacija za otvoreno društvo Srbija, a projekat će se realizovati u šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji i trajati do kraja 2020. godine.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *