Naši nalazi u Izvještaju State Department-a o stanju ljudskih prava u 2013. godini

Izvještaj State Department-a Sjedinjenih Američkih Država o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2013. godini navodi nalaze naša tri istraživanja.

Pomenuti Izvještaj ukazuje na nedovoljno funkcionalan parlamentarni nadzor sektora bezbjednosti i odbrane, neispunjavanje Plana parlamentarnog nadzora, kao i značajna kašnjenja u razmatranju godišnjih izvještaja o radu državnih organa, konkretno, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, na šta smo ukazali u našem Monitoring izvještaju o primjeri Zakona o parlamentrnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane.

U Izvještaju se daje osvrt i na brojne sumnje predstavnika opozicije, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, stranih misija, o mogućim zloupotrebama mjera tajnog nadzora (MTN) u Crnoj Gori, podjsećajući i na nalaze Instituta alternativa o neadekvatnom nadzoru nad primjenom MTN koje primjenjuje Agencija za nacionalnu bezbjednost i Uprava policije u krivičnom postupku, koji rezultira prostorom za nezakonitu primjenu mjera, kao i da ove organi ne izvještavaju o mjerama koje su primjenili (broju lica, internet adresa, itd.) Više o tome možete pročitati u našim analizama o MTN.

Primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima je takođe bila predmet Izvještaja. Konstatuje se da je Institut alternativa ukazao na neadkvatnu primjenu novog zakona čiji je cilj bio smanjenje političkog uticaja na zapošljavanje u državnim organima i nepotizam u javnoj administraciji kao i da većina državnih organa nije ispoštavala zakonom propisanu obavezu da objavi informacije o zaposlenima na svojim sajtovima. Za ostale naše nalaze o zapošljevanju i napredovanju u državnim organima, pogledajte naš polugodišnji izvještaj o primjeni zakona.

Komentarišući Izvještaj za dnevne novine „Dan“ Koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa, Jovana Marović, navela je da su napadi na kritičare vlasti i atmosfera zastrašivanja u Crnoj Gori svakodnevica i u takvim uslovima je često teško insistirati na konstruktivnom dijalogu civilnog sektora sa državnim organima. „Dokaz da je civilni sektor pokretač promjena je i sam izvještaj State Department-a u kojem su korišćeni nalazi NVO sektora, između ostalog i rezultati istraživanja Instituta alternativa o parlamentarnom nadzoru sektora bezbjednosti i zapošljavanju u organima državne uprave” – istakla je Marović. (čitajte cijeli članak ”Zastrašivanje kao svakodnevica”)

Povezane vijesti:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *