Naše sugestije za izmjene i dopune Zakona o ANB

Komentari Instituta alternativa na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost

Izmjenama i dopunama se načelno unosi više jasnoće i preciznosti u ovlašćenja Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i posebno smo zadovoljni što je ispoštovana naša preporuka iz 2012. godine da se odredba koja se odnosi na “nadzor nad elektronskim komunikacijama i poštanskim pošiljkama” preciznije formuliše tako da objašnjava šta sve nadzor nad elektronskim komunikacijama obuhvata. Zbog njene nepreciznosti nije bilo jasno da li ANB traži odobrenje Vrhovnog suda za npr. uvid u listinge, IP adrese korisnika interneta, i lokacije korisnika. Takođe je dobro rješenje što se uvid u listinge ograničio na tri mjeseca uz mogućnost produženja.

Međutim, postoji još prostora za dodatna unapređenja i ove izmjene i dopune treba iskoristiti za dodatno normiranje rada ANB. Na osnovnu dosadašnjeg rada u ovoj oblasti, dostavljamo članovima Odbora za bezbjednost i odbranu nekoliko prioritetnih pitanja, a tiču se:

  • uništavanja podataka,
  • unutrašnje kontrole ANB,
  • obavještavanja građana,
  • kontrole mišljenja ANB u proceduri dobijanja državljanstva.

Komentare u cjelini možete pronaći ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *