Napredna škola javnih politika: Dokazi i podaci za bolje upravljanje

Sedamnaest predstavnika državne uprave, medija i NVO pohađali su trodnevni trening o monitoringu i evaluaciji javnih politika, u organizaciji Instituta alterativa.

“Škola javnih politika: monitoring i evaluacija” održana je u Kolašinu, 16, 17. i 18. juna.

Tema ovogodišnje škole je od velikog značaja s ozbirom na to da od mjerenja efekata zakona i strategija zavise sveukupne reforme u Crnoj Gori, koje su i uslov za pristupanje Evropskoj uniji.

Kroz niz predavanja i kroz praktičan rad sa ekspertima iz regiona, ali i iz Crne Gore, polaznici su proširili svoja znanja o ovoj fazi ciklusa donošenja javnih politika.

“Fokus predavanja, koji je bio na monitoringu i evaluaciji, jako je značajan za sve nas, kako iz državne uprave, tako i iz civilnog sektrora. Poseban doprinos Škole ogleda se i u povezivanju različitih aktera i pospješivanju saradnje sa NVO sektorom”, saopštila je učesnica Tijana Madžgalj iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

U okviru seminara organizovana je i panel diskusija na kojoj su učestvovali Ivan Šikmanović, predstavnik Ministarstva javne uprave, Vera Mijatović, iz Generalnog sekretarijata Vlade, Tamara Srzentić, iz Ministarstva evropskih poslova, kao i dr Branislav Radulović, član Senata Državne revizorkse institutcije.

Oni su sa polaznicima diskutovali o tome zašto su kapaciteti javne uprave za izradu, koordinaciju i preispitivanje javnih politika i dalje slabi, na koji način EU integracije utiču na monitoring i evaluaciju javnih politika. Osvrnuli smo se i na vrlo važno pitanje ekonomske efikasnosti i finansijske održivosti javnih politika u Crnoj Gori.

Polaznica Škole, Nada Božović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma posebno ističe značaj organizovane panel diskusije upravo zbog razmjene informacija među državnim organima: «Ona nas je na neki način ‘probudila’ i podsjetila na potrebu za boljom, istinskom međuresornom saradnjom»,

Posljednjeg dana, predstavnici IA, Stevo Muk, Milena Milošević i Dina Bajramspahić, sa polaznicima su radili na analizi indikatora za mjerenje uspjeha javnih politika. Dodatno, predstavili su značaj prikupljanja jasnih, preciznih podataka u cilju sprovođenja kvalitetnog monitoringa i evaluacija, koji, u krajnjem, treba da rezultiraju korektivnim mjerama ili redefinisanjem politika, čiji je učinak slab.

Ovo je šesta godina kako Institut alternativa organizuje Školu javnih politika, a više od 120 polaznika iz različitih sektora steklo je praktična znanja iz oblasti javnih politika.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *