Najviše pozicije u javnoj upravi manje dostižne za žene

Iako su brojnije u javnoj upravi, žene rijetko zauzimaju bolje plaćene pozicije odlučivanja, napotiv, kako idemo ka vrhu hijerarhijskih ljestvica u ministarstvima i opštinama, broj žena je sve manji – pokazalo je istraživanje Instituta alternativa

Zamke zbirne matematike mogu navesti na zaključak da je položaj žena u javnoj upravi zadovoljavajući, imajući u vidu da ih je u ukupnom broju u ministarstvima više od muškaraca. Ipak, analiza dostupnih spiskova državnih službenika i namještenika u ministarstvima pokazuje da je zastupljenost žena najveća na najnižim pozicijama, te da samim tim imaju manje zarade i ovlašćenja.

Od ukupno 17 ministarstava ministarske pozicije pokriva čak 82% muškaraca, dok samo Ministarstvo javne uprave, nauke i ekonomije vode žene. Njihov položaj je još lošiji na lokalnom nivou, imajući u vidu da je u opštinama ukupan broj zaposlenih žena manji od broja muškaraca, a da samo 3 od ukupno 25 opština imaju predsjednicu.

Osim što je rijedak slučaj da se žena nađe na čelu, tek četvrtinu pozicija državnih sekretara i sekretarki zauzimaju žene, a one su manje zastupljene i u visoko rukovodnom kadru. Sa druge strane, značajno veći broj žena (88%) u odnosu na muškarce u ministarstvima pokriva poziciju namještenika, koji vrše poslove koji se odnose na štampanje i umnožavanje materijala, pružanje usluga, održavanje čistoće i druge slične poslove. Iako je u obavezi, Ministarstvo ekonomije nije objavilo, niti nam dostavilo spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima, pa naša detaljna analiza zastupljenosti žena po kategorijama radnih mjesta ne uključuje ovo ministarstvo.

Iako su obrazovanije, žene se rjeđe prijavljuju na konkurse za rukovodeće pozicije što govori o njihovoj obeshrabrenosti. Primjera radi, one čine većinu onih koji završe specijalističke (67%), i magistarske studije (61.6%), ali čine tek trećinu kandidata koji su se prijavili na konkurse za najviša radna mjesta u našoj upravi tokom 2020. godine.

U lokalnim samoupravama, svi parametri pokazuju zabrinjavajuće stanje kada govorimo o položaju žena. Osim što su u opštinama u ukupnom broju podzastupljene, one zauzimaju tek nešto više od petine (23%) funkcionerskih fotelja. Na drugoj strani, na najmanje plaćenim pozicijama i onim sa najmanjim ovlašćenjima na lokalnom nivou, žena je znatno više od muškaraca.

Istraživanje o zastupljenosti i položaju žena u javnoj upravi Institut alternativa je sproveo u okviru projekta ‘’Orodnjavanje, a ne prebrojavanje: Javne politike i rodna ravnopravnost u Crnoj Gori’’, koji sprovodimo uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Infografik koji sadrži sve nalaze našeg istraživanja o zastupljenosti i položaju žena u ministarstvima i opštinama, možete pogledati ovdje.

Tim Instituta alternativa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *