Najava: Dodjela grantova za djelotvorniji nadzor nad javnom potrošnjom

Institut alternativa, u okviru projekta Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta, koji finansira Evropska unija, u petak, 21. decembra 2018. godine organizuje konferenciju za medije, povodom dodjele grantova organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori.

Konferenciju za štampu organizujemo u PR Centru, Bulevar Josipa Broza 23A, Podgorica, sa početkom u 11h.

Devet organizacija civilnog društva biće podržano kroz program dodjele malih grantova kako bi sproveli projekte i inicijative kojima bi povećali učešće građana i civilnog društva u procesu planiranja budžeta i kontrole njegovog trošenja

Bavljenje budžetom i javnim finansijama ne smije biti isključiva nadležnost uskog kruga stručnih organizacija i institucija – ono mora postati sastavni dio rada svih organizacija koje se zalažu za promjene u javnim politikama ili žele da prate njihovo sprovođenje kako bi ih kritički ocijenile i predložile preporuke za promjenu.

Praćenje i analiza budžeta kao osnove svake aktivnosti i plana uprave je nezaobilazni dio svake argumentovane uspješne zagovaračke inicijative, praćenja sprovođenja neke javne politike ili formulacije novih prijedloga za rad uprave.

Kroz ovu komponentu projekta, Institut alternativa želi da finansijski podrži takve inicijative u najrazličitijim oblastima i ohrabri organizacije civilnog društva da teme kojima se bave sagledaju iz nove perspektive, kroz tokove novca i analizu budžeta.

Na konferenciji će predstavnici organizacija dobitnica grantova predstaviti svoje projekte i njihov uticaj i doprinos nadzoru nad trošenjem javnog novca. Teme projekata obuhvataju nadzor nad budžetskom potrošnjom na centralnom i nacionalnom nivou, uključivanje građana u proces pripreme i kontrole budžeta, participativno budžetiranje, nadzor nad potrošnjom za koncesije, prihodima od igara na sreću i sredstvima iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao i istraživanja o javnom dugu, ulaganjima za kapitalne projekte i slično.

Tim Instituta alternativa

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *