MUP obučava kadrove koji nemaju perspektivu da se zaposle

Nastavkom procedure za izbor kandidata za “brzi kurs za policajce” država ulaže u obuku kadrova koji nisu potrebni i za koje se ne zna ni kada ni kako će biti zapošljeni jer generacije “akademaca” već čekaju na posao u Policiji.

Naime, tokom 10. i 11. septembra, sprovodi se provjera zdravstvene sposobnosti za 270 kandidata koji su ispunili uslove za pohađanje MUP-ove obuke za “osposobljavanje za rad u Policiji” od kojih će 60 biti primljeno na obuku. Uporedo sa tim Policijska akademija obrazuje generacije akademaca čije školovanje košta 15,000 eura po polazniku.

Navedena tromjesečna obuka MUP-a je mimo svih Vladinih odluka i započeta je prije ravno godinu dana (19.9.2017.) objavljivanjem javnog poziva za polaznike obuke.

IA je tada ukazao da je ovaj poziv mimo svih strateških dokumenata i strateških smjernica koje je Vlada usvojila na predlog samog MUP-a. Konkretno, Vladini dokumenti (Strategija razvoja Uprave policije, Akcioni plan za njeno sprovođenje i Analiza stanja, prijema, napredovanja, obrazovanja i obuke policijskih službenika) ukazuju na višak zaposlenih u Policiji kao i na potrebu da se ne zapošljavaju policajci sa nižim stepenom obrazovanja od Policijske akademije. U njima se precizno navodi da treba izmijeniti zakone i propisati da najniži stepen kvalifikacije obrazovanja bude Akademija a ne srednja škola, što je nivo obrazovanja prihvatljiv za MUP-ovu obuku.

Od tog poziva do septembra ove godine, prijavljeni kandidati su čekali na nastavak procedure koja je sada i nastavljena. Da paradoks bude još veći, u međuvremenu je stupila na snagu Vladina zabrana zapošljavanja zasnivanjem radnog odnosa i na neodređeno i na određeno vrijeme u svim organima državne uprave i javnim ustanovama do 1.7.2019. godine u skladu sa Planom optimizacije javne uprave.

Kao izuzetak od zabrane Iz Plana optimizacije, već je 31 “akademac” VIII generacije, nakon posebne Informacije koju je MUP uputio Vladi u julu ove godine, zapošljen u Policiji bez javnog oglašavanja. U julu je takođe već upisana XII generacija budućih policajaca. To znači da će tokom naredne dvije godine četiri generacije od skoro 200 akademaca biti spremno za zapošljavanje u MUP-u po automatizmu (bez oglasa), u skladu sa novim rješenjem iz predloga zakona o unutrašnjim poslovima.

Međutim, novim rješenjima koja za sada predlaže sam MUP nije predviđeno samo zapošljavanje akademaca po automatizmu već se i zabranjuje zapošljavanje lica sa nižim obazovnim nivoom od Policijske akademije. Zbog svega navedenog, nejasno je zašto se obučavaju kadrovi koji nemaju izgleda da tu obuku i primjene jer neće ispunjavati uslove da se zaposle u Policiji.

Konačno, najavljenim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Crne Gore nije predviđen beneficirani radni staž za policijske službenike. To znači da će prirodni “odliv” kadrova ići usporeno te u višegodišnjoj perspektivi neće biti toliko slobnodnih radnih mjesta koliko se obučava kadrova.

Pozivamo ministarstvo da ozbiljnije shvati sopstvena strateška dokumenta i sprovodi politike koje će pomoći Policiji da uspješnije funkcioniše i da ima najkvalitetnije kadrove što se neće postići “brzim kursevima”.

Dina Bajramspahić
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *