“Moja uprava” za transparentnije zapošljavanje u državnim organima

Institut alternativa (IA) pokrenuće do kraja mjeseca internet stranicu, pomoću koje će građani moći da prijave probleme i podijele iskustva prilikom konkurisanja za posao u državnim organima.

Internet stranica “mojauprava.me“ biće pokrenuta u okviru projekta “Državna uprava u Crnoj Gori: Jednaka za sve”, koji finansira Ambasada SAD u Podgorici.

Osim interaktivne komponente, koja će omogućiti građanima da prijave probleme kada je u pitanju zapošljavanje u državnim organima, ova stranica će sadržati i grafički prikaz ključnih koraka prilikom prijave i provjere sposobnosti za određeno radno mjesto, ali i prikaz mehanizama zaštite prava kandidata za posao u državnim organima.

Njeno pokretanje dio je napora Instituta alternativa da pruži doprinos transparentnoj i doslednoj primjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji se primjenjuje od 1. januara 2013. godine, a čiji je glavni cilj bio da uspostavi sistem zapošljavanja i napredovanja u državnim organima koji bi bio zasnovan na zaslugama.

IA priprema i godišnji monitoring izvještaj, koji će omogućiti sažeti prikaz ključnih problema i izazova u drugoj godini primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, naročito kada su u pitanju postupci napredovanja i izbora na radna mjesta u državnoj upravi.

Izuzetno široko tumačenje diskrecionog prava starješina pri izboru kandidata na radna mjesta, praktična nemogućnost napredovanja državnih službenika i namještenika, učestali formalni propusti u oblasti upravljanja ljudskim resursima, prema nalazima IA, su među ključnim preprekama profesionalizacije crnogorske državne uprave. Ujedno, oni su i glavni faktori koji ograničavaju domete Zakona o državnim službenicima i namještenicima, što nameće potrebu redefinisanja određenih zakonskih rješenja.

Milena Milošević
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *