Mjere tajnog nadzora u krivičnom postupku – Zapostavljena kontrola

Mjere tajnog nadzora (MTN) koje se primjenjuju u krivičnom postupku predstavljaju privremeno ograničenje prava garantovanih Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima s ciljem suprotstavljanja teškim krivičnim djelima i instrument su za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, imajući u vidu velike mogućnosti za zloupotrebu MTN, od posebne je važnosti vršiti stalnu kontrolu i razvijati mehanizme nadzora na njihovom primjenom. Uprkos tome, MTN koje se primjenjuju u krivičnom postupku u potpunosti su van sfere interesovanja svih nivoa kontrole, a samim tim i svih oblika odgovornosti.

MTN u krivičnom postupku primjenju se s ciljem dokazivanja precizno definisanih krivičnih djela za koja se mjere mogu i odrediti. Propisane su Zakonikom o krivičnom postupku (ZKP), kojim je određeno da – na obrazloženi prijedlog državnog tužioca – pisanom naredbom sudija za istragu određuje sljedeće mjere: 1. tajni nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora odnosno druge komunikacije koja se vrši putem sredstava za tehničku komunikaciju na daljinu, kao i privatnih razgovora koji se obavljaju u privatnim ili javnim prostorijama ili na otvorenom; 2. tajno fotografisanje i vizuelno snimanje u privatnim prostorijama; 3. tajno praćenje i tehničko snimanje lica i predmeta. Na obrazloženi prijedlog policije, državni tužilac pisanom naredbom određuje sljedeće mjere: 1. simulirana kupovina predmeta ili lica i simulirano davanje i primanje mita; 2. praćenje prevoza i isporuka predmeta krivičnog djela; 3. snimanje razgovora uz prethodno informisanje i saglasnost jednog od učesnika razgovora; 4. angažovanje prikrivenog isljednika i saradnika.

Oblici kontrole nad primjenom MTN u krivičnom postupku: 1) ex ante: sudska/tužilačka u vidu odobravanja mjera; 2) tokom primjene mjera: najznačajnije mehanizme za nadzor ima unutrašnja kontrola policije; 3) ex post: provjera proceduralnog postupka pred sudom; parlamentarni nadzor; građanska kontrola rada policije; nezavisne institucije: Agencija za zaštitu ličnih podataka i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Namjera autora ovog istraživačkog izvještaja jeste da analizom pravnog uređenja i prakse primjene MTN ukaže na ograničenja u vršenju demokratske i civilne kontrole nad primjenom ovih mjera i pruži preporuke za unapređenje nadzora nad njihovom primjenom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *