Kvalitetnim kadrovskim planiranjem ka efikasnoj javnoj upravi

Uzimajući u obzir udio javnog sektora u ukupnoj zaposlenosti Crne Gore, izdatke za zarade zaposlenih, ali i loše kadrovsko planiranje, jedan od glavnih izazova reforme javne uprave biće njena optimizacija, zaključak je panel diskusije koju je organizovao Institut alternativa.

Cilj događaja bio je da otvori prostor za diskusiju službenika i predstavnika civilnog društva koji se bave problematikom upravljanja ljudskim resursima i kadrovskim planiranjem na nivou javne uprave, s obzirom na trenutni kontekst reforme javne uprave.

Zaključeno je i da optimizaciju ne treba posmatrati kao isključivo smanjivanje broja zaposlenih, već iznalaženje bolje efikasnosti u pružanju upravnih usluga i kvalitetnije politike.

Udio javnog sektora u ukupnoj zaposlenosti u Crnoj Gori iznosi 10% više od prosjeka u OECD zemljama, dok je posljednji godišnji izvještaj Državne revizorske institucije pokazao je da su izdaci za zarade zaposlenih u javnom sektoru tokom 2016. godine iznosili 11% više od limita definisanih Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike.

Donosiocima odluka ostavljen je preveliki prostor za diskreciono odlučivanje u donošenju novih i izmjeni postojećih akata o unutrašnjoj organizaciji organa uprave, koje nije zasnovano na kadrovskom planiranju.

Na panelu je bilo govora i o internim procedurama Uprave za kadrove u donošenju Mišljenja na Predloge Pravilnika za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa javne uprave, ali i dometima negativnih mišljenja Uprave za kadrove na ove akte.

Kadrovski planovi moraju uključiti analizu novih profila radnih mjesta, ali i profila radnih mjesta za kojima prestaje potreba, kako bi se uspostavila jasna vezu između kadrovskog planiranja i reorganizacija u upravi, u cilju smanjivanja prostora za arbitrarne reorganizacije i pravnu nesigurnost zaposlenih u upravi, zaključeno je na panel diskusiji.

Panel diskusija održana je u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, koji finansijski podržavaju Evropska unija u okviru Programa podrške razvoju organizacija civilnog društva i Balkanski fond za demokratiju, projekat Njemačkog Maršalovog fona SAD (GMF).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *