Korporativno upravljanje na Zapadnom Balkanu daleko od dobrog

Na potrebu veće stručnosti u rukovođenju i jačanja interne revizije javnih preduzeća na Zapadnom Balkanu ukazano je na regionalnoj konferenciji pod nazivom “Kako jačati dobro upravljanje u javnim preduzećima?“, održanoj 26. marta 2018. godine, u Sarajevu.

Foto: Legalnaija Blawg

Regionalnu konferenciju organizovao je Transparency International Bosna i Hercegovina.

Događaj je okupio brojne predstavnike javnih preduzeća i ustanova na Zapadnom Balkanu, ali i Hrvatske i Turske, kao i organizacija civilnog društva i  parlamentarnih institucija u regionu.

Učesnici konferencije osvrnuli su se na pitanja manjkavosti postojećeg pravnog okvira u svojim zemljama, menadžmenta u javnim preduzećima, otvorenosti u poslovanju javnih preduzeća prema javnosti, borbe protiv nepotizma i korupcije, prekomjernog i nekontrolisanog zapošljavanja (što je posebno karakteristično za javna preduzeća u Srbiji koja zloupotrebljavaju ugovor o privremenim i povremenim poslovima u ove svrhe), ali i potrošačkih prava i kvaliteta usluga koje ova preduzeća pružaju građanima.

Na konferenciji  je posebno naglašena potreba za usvajanjem planova intergriteta u javnim preduzećima kao mehanizmima u borbi protiv korupcije. Kao posebno opterećujući problem, učesnici su izdvojili prekomjeran broj zaposlenih u javnim preduzećima.

Ovo pitanje nije ništa manje karakteristično ni za Crnu Goru, a poslednji put je naglašeno u preliminarnim nalazima zaposlenih Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o Crnoj Gori, iz marta 2018. godine. Pored toga što je kroz smanjivanje broja zaposlenih potrebno smanjiti fond zarada u javnom sektoru, koji uključuje javna preduzeća, potrebno je uvesti strožije kontrole zapošljavanja, preporučio je MMF.  Trebalo bi revidirati i uključivanje države u ekonomiju, odnosno osnažiti okvir za javno-privatno partnerstvo kako bi se obezbijedili  uslovi da javna preduzeća ne nameću odliv sredstava iz budžeta odnosno, ne rezultiraju obavezama za javni sektor.

Na konferenciji je predstavljen sažetak studije koju je organizacija Transparency International Bosna i Hercegovina izradila, pod nazivom “Dobro upravljanje u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini – Analiza transparentnosti, odgovornosti i intergiteta javnih preduzeća“.

Prema nalazima ove organizacije, građani  u Bosni i Hercegovini još uvijek nemaju dovoljno informacija o tome kako javna preduzeća posluju. Većina javnih preduzeća nema svoje Internet stranice, pa je komunikacija sa javnošću otežana. “Generalno, transparentnost u pogledu organizacione strukture, informacija o ukupnom poslovanju javnih preduzeća, vlasničke i upravljačke srukture je na veoma niskom nivou“,jedan je od zaključaka analize. Sa druge strane, kada je odgovornost u pitanju, klijentelizam, nepotizam, veliki politički uticaj i nedostatak struke, karakteristika su menadžmenta javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Ivana Bogojević
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *