Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

Institut alternativa (IA)

u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”

raspisuje

KONKURS

za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Prijedlozi projekata, koji treba da povećaju nivo djelotvornog učešća organizacija civilnog društva, medija i građana u nadzoru javne potrošnje, mogu se dostaviti do 15. novembra 2018. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • imaju status pravnog lica;
  • neprofitnog su tipa;
  • direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom;
  • registrovane su u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;
  • da im je godišnji prihod u 2016. ili u 2017. godini bio veći od 10 000€.

Ukoliko projektom konkuriše samo jedna organizacija, godišnji prihod u 2016. ili u 2017. godini treba da bude veći od 10 000€. Ukoliko projektom konkurišu vodeći aplikant i partner, njihovi godišnji prihodi za 2016. ili 2017. godinu treba da budu ukupno veći od 10 000€.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira.

Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan  Vodič za podnosioce prijedloga projekta.

Za OCD čiji projekti budu podržani, pripremljen je program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima i nadgledanju i kontroli javne potrošnje, što će doprinijeti uspješnijoj realizaciji njihovih projekata i daljem radu u ovoj oblasti.

Kompletne prijave (popunjeni prijavni formular, budžet i matricu logičkog okvira), zajedno sa pratećom neophodnom tehničkom dokumentacijom, treba poslati na e-mail adresu: info@institut-alternativa.org  sa naznakom – Prijava za konkurs „Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, najkasnije do 15. novembra 2018. godine, do 17h.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na info@institut-alternativa.org , najkasnije do 5. novembra 2018. godine.

Tokom trajanja konkursa, IA će održati tri info sesije, tokom kojih ćemo predstaviti ovaj poziv, teme i uslove konkursa i odgovoriti na pitanja predstavnika OCD zainteresovanih za podnošenje prijedloga projekta. Info sesije održaće se prema sljedećem rasporedu:

IA je, zahvaljujući podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, obezbijedio sredstva za podršku projektima u ukupnom iznosu od 85.000 EUR, pri čemu će projekti biti podržani u iznosu od najmanje 8.000 EUR, a najviše 10.000 EUR.

Napomena: Organizacije koje su već dva puta dobile podršku kroz program dodjele malih grantova i koje su korisnice sredstava u okviru IPA 2016 Programa za civilno društvo (Civil Society Facility Montenegro Programme – EuropeAid/153998/DD/ACT/ME) nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Ispravke poziva možete preuzeti ovdje.

Ispravku II Poziva možete preuzeti ovdje.

“Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta“ je projekat koji sprovodi Institut alternativa u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a podržava Evropska unija kroz Instrument za civilno društvo.

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *