Komentari na Program reforme upravljanja javnim finansijama

Institut alternativa je jedini učesnik javne rasprave o Programu reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020, koju je organizovalo Ministarstvo finansija.

Dostavili smo komentare na ovaj dokument koji definiše ključne reformski planovi u raznim oblastima vezanim za upravljanje javnim finansijama — od planiranja i izvršenja budžeta, daljeg razvoja programskog budžeta, kapitalnog budžeta, javnih nabavki, transparentnosti, itd. Program je vezan za novu Strategiju reforme javne uprave, čiji je nacrt na javnoj raspravi i koja ga integralno preuzima u dijelu koji se odnosi na javne finansije.

Naših osam prijedloga se odnose na transparentnost kapitalnog budžeta, dostupnost budžetskih podataka (transparentnosti budžetskog ciklusa u cjelini) kao i na jačanje kapaciteta DRI i snaženje mehanizama za praćenje ispunjenja preporuka DRI.

U narednom periodu, IA će pratiti kako se ispunjavaju aktivnosti predviđene ovim planom, kroz istraživanje i provjeru navoda iz zvaničnih izvještaja o sprovođenju, ali i kroz analizu uticaja sprovođenja ovih mjera na konsolidaciju javnih finansija.

Preuzmite naše komentare na Program

Preuzmite usvojeni Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *