Komentari Instituta alternativa na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi

Aktuelni Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi pravi određene iskorake, koji se naročito odnose na profesionalizaciju starješina i glavnog administratora. Takođe, pohvalno je što su neke naše ranije sugestije, poput razmatranja izvještaja Državne revizorske institucije od strane skupštine opštine usvojene. Međutim, ostaje prostora za dalje unapređenje kontrolne funkcije skupštine opštine, odnosa između lokalne samouprave i javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i naročito službeničkog sistema, s obzirom na, s jedne strane, velike probleme koje lokalne samouprave imaju u ovoj oblasti, i nedovoljnog regulisanja ključnih oblasti, poput provjere sposobnosti, ocjenjivanja i vođenja kadrovskih evidencija u ovom Zakonu. Opšta primjedba Instituta alternativa je, da bi se ovi aspekti službeničkog sistema regulisali na način koji je upodobljen potrebama lokalnih samoupravama, prelaznim i završnim odredbama ovog Zakona treba predvidjeti rokove za donošenje podzakonskih akata koji bi razradili specifičnosti upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou.

Takođe, imajući u vidu da se paralelno sprovode javne rasprave o nacrtima Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima i namještenicima, te da neke od odredaba ovog Zakona zavise od konačnih rješenja Zakona o državnim službenicima i namještenicima, mišljenja smo da u najvećoj mjeri službenički sistem na lokalnom nivou treba urediti bez upućivanja na propise koji se odnose na državne službenike i namještenike. U prilog takvom rješenju idu i nalazi o dosadašnjoj nemogućnosti shodne primjene propisa sa državnog na lokalni nivo, koje je Institut alternativa potvrdio i u svom posljednjem istraživanju.

Tim Instituta alternativa

Komentare Instituta alternativa na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi možete pročitati ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *