Komentar za agenciju MINA o policijskoj torturi nakon protesta

Sistemski rješavati pitanje policijske torture

Ohrabreni smo reagovanjem Tužilaštva i novim saslušanjem 8 službenika SAJ-a. U odnosu na neki raniji period, Tužilaštvo ne pokazuje pasivnost u postupanju i nadamo se da će pokazati integritet do kraja i procesuirati svako, do najmanjeg, prekoračenja ovlašćenja.

Takođe je dobro što je dan nakon protesta formirana Komsijia Uprave policije za utvrđivanje okolnosti upotrebe sredstava prinude od koje očekujemo konkretne rezultate a ne prazan hod. Komisija treba da nastavi sa radom i preispitivanjem izvještaja koji su joj podneseni i razjašnjavanjem mogućih nedosljednosti u iskazima.

Nekoliko godina za redom, u policiji je bio zastupljen pozitivan trend i porast broja predmeta protiv policijskih službenika za povrede zakona, službene dužnosti i etike. Menadžment policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova će, stoga, najbolje odgovoriti na pitanje da li je prekomjerna upotreba sile bila naređena ili se radi od samoinicijativnom postupanju policijskih službenika – time što će učiniti sve da svaki službenik koji je prekoračio ovlašćenja odgovara.

Očekujemo, dakle, da Policija pokaže da ono što se nesumnjivo desilo u jednom broju slučajeva – nije bilo ohrabreno iz vrha policije – time što će procesuirati nasilnike i pokazati ostalim službenicima da to nisu vrijednosti naše policije.

Svjedoci smo takođe da se analizi postupanja policije pristupa neodgovorno, populistički i sa krajnje pristrasnim stavovima koje polarizuju društvo – od onih koji tvrde da je policija apsolutno nedužna, do onih za koje je u cjelini kriva. Takvo pojednostavljeno tretiranje ovog problema nas ne približava onome što je zajednički cilj, da se ništa slično više ne ponovi i da imamo profesionalnu policiju koja je servis građana. I na sledećoj Paradi ponosa ili kad izbiju neredi npr. nakon utakmice, očekivaćemo da ista ta policija zaštiti građane i za to se moraju osigurati pretpostavke.

IA zato poziva sve aktere koji se bave pitanjima policijskog rada da zajednički pripreme set mjera za suzbijanje policijske torture koji mora postatiti dio Strategije razvoja i funkcionisanja policije 2016-2020. koju MUP priprema.

Iako je prvo i ključno procesuiranje nasilnika, ono neće biti dovoljno da u svim sledećim situacijama jedan broj policijskih službenika postupa u granicama neophodnog. Pitanje policijske torture je vrlo složeno, i iako može biti, nije samo političko pitanje. Ono govori i o tome da jedan broj službenika nije usvojio vrijednosti nenasilja i čovječnog postupanja. Moramo težiti tome da imamo policijske službenike koji će biti osnaženi da i neetičnu naredbu odbiju ili zaustave kolegu koji reaguje protivzakonito.

Policijskim službenicima su neophodne kontinuirane obuke sa konkrenim primjerima kako postupati u stresnim i incidentnim situacijama, (jer su propisi takvi da policijski službenici odgovaraju i kad reaguju i kad ne reaguju po službenoj dužnosti), a takođe i redovne zdravstvene i psihološke pretrage.

Takođe treba ohrabiti policijske službenike da prijave svoje kolege koji su demonstrirali silu, koji ne samo da su nanosili teške tjelesne povrede građanima koji su koristili svoje ustavno pravo na protest, već su narušili teško sticano povjerenje građana u policiju, i bacilli sjenku na sve dobro što je policija postigla prethodnih godina.

Dina BAJRAMSPAHIĆ
Istraživačica javnih politika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *