Komentar na nacrt Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Ministarstvo finansija pripremilo je nacrt Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, i ovaj tekst je trenutno u fazi javne rasprave.

Naš stav je da nacrt zakona donosi brojne novine kojima će se unaprijediti trenutno važeći organski zakon o budžetu. Ipak, mnoge norme su ostale nedorečene, u određenim oblastima nije učinjen značajniji napredak, a neke “problematične” oblasti su u potpunosti zanemarene.

Konkretni prijedlozi koje upućujemo odnose se na izmjene budžetskog kalendara radi omogućavanja značajnije uloge Skupštine u budžetskom ciklusu, neusaglašenost ideje o budžetskoj inspekciji sa konceptom PIFC-a, potrebu uvođenja obaveze polugodišnjeg izvještavanja o izvršenju budžeta, uspostavljanje sistemskih preduslova za finansijsku nezavisnost određenih institucija i organa, potrebu za detaljnijim definisanjem kaznenih odredbi u raznim aspektima, itd.

Naše komentare struktuirali smo prema poglavljima nacrta zakona, citirajući član na koji imamo primjedbu, dajući naš prijedlog i obrazloženje prijedloga. Iako smo se trudili da u svakoj prilici damo i konkretan prijedlog kako određeni član treba da glasi, u par prilika smo samo ukazali na potrebu da se određena pitanja detaljnije definišu ili preciziraju.

Ovdje možete preuzeti naš komentar na nacrt Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti u cjelini.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *