Koliko se skupštinski odbori miješaju u svoj posao?

U izvještaju nudimo presjek rada pet odbora (Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbor za bezbjednost i odbranu, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, Odbor za ljudska prava i slobode i Odbor za antikorupciju) u periodu od oktobra 2021. godine do oktobra 2022. godine. Čak tri od pet posmatranih odbora nijesu usvojili planove rada za tekuću, 2022. godinu, što otežava procjenu realizacije njihovih aktivnosti, a naročito je pasivan bio Odbor za antikorupciju, koji je u izvještajnom periodu održao svega četiri sjednice.

Najaktivniji je bio Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu sa 32 održane sjednice. Problemi i izazovi koje smo notirali u prethodnom izvještajnom periodu (oktobar 2020. godine – oktobar 2021. godine) i dalje su izraženi, naročito u pogledu komunikacije između Skupštine i izvršne vlasti, ali i pojedinih nezavisnih institucija. Zabilježili smo slučajeve da Vlada ne dostavlja mišljenja na zakonodavne inicijative poslanika i poslanica, među kojima se zbog fiskalnog efekta naročito izdvaja Predlog zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece.

Mišljenja o važnim zakonskim predlozima usvajaju se bez rasprave, što je naročito praksa Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Generalno, odbori nemaju ujednačenu praksu i pristup sprovođenju parlamentarnih saslušanja, razmatranju izvještaja i zakonskih prijedloga. Ova neujednačenost se najbolje ogleda u činjenici da se Odbor za ljudska prava i slobode ističe u pogledu predloženih zaključaka i preporuka (111), dok Odbor za bezbjednost i odbranu, iako prednjači po broju održanih kontrolnih saslušanja, ne predlaže zaključke i preporuke, kojima bi se obezbjedilo da saslušanja imaju šire implikacije po jačanje parlamentarnog nadzora.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *