Ka boljem regulisanju javno-privatnog partnerstva i koncesija u Crnoj Gori

Usvajanje posebnog pravnog okvira za javno-privatno partnerstvo je trend koji je prisutan u posljednjih deset godina u većini zemalja u tranziciji. Iako su ove zemlje, gotovo po pravilu, već imale usvojene zakone za oblast koncesija, ti zakoni su se pokazali nedovoljnim za uređenje JPP, dok je korišćenje drugih pravnih propisa na kraju stvorilo potrebu za unapređenjem i objedinjavanjem regulative u okviru jedinstvenog zakonskog teksta.

S obzirom na to da Crna Gora još uvijek nema definisan zakonski okvir za JPP, niti je on usaglašen sa relevantnim EU propisima za oblast koncesija, cilj ove analize je da ukaže na praksu regulisanja ovih oblasti u zemljama u tranziciji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *